Forskare världen över är överens – med ett varmare klimat kommer längre och mer intensiva pollensäsonger. Befintliga såväl som nya pollenallergiker kommer lida mer av blomningarna under längre perioder. För att underlätta dina besvär bör du se över ditt inomhusklimat och förebygga spridning av pollen inomhus.

Intensifierade blomningar kommer försvåra pollenallergi

Studier visar att mängden pollen som cirkulerar i luften kan komma att dubbleras till år 2040. Anledningen till denna intensiva ökning av pollenblomningar är klimatförändringarna och dess påverkan på medeltemperaturer runt om i världen. I Sverige kommer detta medföra att pollensäsongen blir längre, vissa menar att den kanske kommer pågå året runt. Faktum är att det förekom pollen från hassel redan i januari i år; ett resultat av den milda vintern.

Även mängden pollen som finns i luften kommer att öka, då fler arter kommer att blomma. För pollenallergiker innebär intensifieringen att besvären blir värre och håller i sig längre. Så pass höga halter av pollen kommer även innebära att personer som tidigare inte lidit av besvär kommer börja göra det.

Astma och Allergilinjen menar dock att det finns vissa medel att ta till för att underlätta besvär. Genom att hålla din inomhusluft så fri från pollen som det går kan dina besvär minskas.

Gör ditt hem fritt från pollen med en luftrenare

När det finns pollenpartiklar utomhus, är det mycket svårt att stänga dem ute. När du rör dig utomhus fastnar partiklarna i kläder och hår och följer enkelt med in. Pollen kommer dessutom in genom ventilationen och vid vädring. Ju mer pollen det cirkulerar i luften utomhus, desto fler partiklar följer med in och desto viktigare blir det att hålla inomhusluften fri. Pollenpartiklarna som följer med dig in kan du minimera med hjälp av dammsugning och kontinuerlig städning, men om du vill uppnå maximal effekt bör du skaffa dig en luftrenare.

Till Polarpumpens luftrenare

En luftrenare fungerar så att den binder pollen och andra partiklar, så att luften renas. Med denna filtrering följer även avlägsnandet av dåliga lukter och andra föroreningar som i längden är dåliga för oss. Ditt inomhusklimat blir snabbt och effektivt mycket renare och för pollenallergiker och astmatiker innebär det att det bli lättare att andas.

Forskningens lösning på problem med skadlig inomhusluft – AirRevival

Luftrenaren AirRevival är resultatet av över 20 års forskning som letts av professorn och barnläkaren KG Rosén. Tillsammans med experter har Rosén designat en produkt som effektiv och snabbt avlägsnar luftföroreningar och skapar ett renare och mer hälsosamt inomhusklimat. AirRevival är noggrant designat för att vara så enkel och anpassningsbar som möjligt vilket har resulterat i en mycket effektiv och lättanvänd produkt. Det enda du behöver göra är att placera enheten på en glasruta, exempelvis spegel eller fönster, och koppla in den i ett eluttag.

Till AirRevival

Källor

Naturvårdsverket – Konsekvenser för människors hälsa

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här