Hur mår ditt hus? - Ren luft
KG Rosén
KG Rosén – fysiolog, barnläkare och tidigare professor i medicinsk teknik.

Vi fick besök på vårt kontor i Sisjön av fysiolog, barnläkare och tidigare professor i medicinsk teknik, KG Rosén. Det var ett härligt gäng som i några timmar lyssnade häpnadsväckande på allt han hade att berätta om ren luft. KG är inte bara fysiolog, barnläkare och tidigare professor, han är även innovatören till luftrenaren AirRevival.

Fokusera på ren luft inomhus

KG berättade att vi tillbringar många timmar inomhus, nästan så mycket som 90 % av vår tid. I vår inomhusluft finns massor av luftburna partiklar och mängden av dessa biologiskt aktiva partiklar, även kallat biolast, påverkar vårt mående. Partikelhalten inomhus påverkas både av den aktivitet som sker i rummet och av de föroreningar som finns utomhus. Har vi ren luft inomhus, ger vi kroppen en chans att återhämta sig från utomhusluften som är mindre bra för vår kropp.

Utomhusluftens föroreningar kommer bland annat från förbränningsprocesser från dieselmotorer och den kan rentav vara skadlig för oss. Utomhusluften är svår att komma åt med en reningsprocess och därför är det extra viktigt att inomhusluften är ren, säger KG. Han menar att den tid som man tillbringar inomhus med ren luft, ger kroppen en chans att återhämta sig från den exponering den blir utsatt för utomhus. Sovrummet är framförallt den plats där luften bör vara så ren som möjligt, eftersom vi tillbringar många timmar där varje dygn.

Kan skada vår hälsa

Det är mycket små partiklar som sprids i stora områden och höga koncentrationer kan leda till hälsoproblem. Partiklarna är så små att de tar sig in överallt på vår kropp, vilket skapar en oxidativ stress genom att det blir en aktivering av immunförsvaret. Det har visat sig att detta kan öka risken för psykisk ohälsa och mental prestationsförmåga. KG förklarar att en belastad inomhusluft påverkar olika organfunktioner. Hjärnan är ett av de organ som påverkas negativt av en belastad inomhusluft, framförallt den utvecklande hjärnan hos barn.

Barnens hälsa

Som barnläkare har KG sett hur barn påverkas av de föroreningar vi omges av. På 80-talet började han sin forskning och studerade barnens miljö. Barn som exempelvis går på förskola, tillbringar många timmar inomhus tillsammans med sina vänner och personal. Att sjukfrånvaron i förskolan är relativt hög är något vi känner till och på sätt och vis har lärt oss att acceptera. KG förklarar att barn är mer känsliga för föroreningar än vad vuxna är. Barn som exponeras för föroreningar i en tidig ålder, ökar bland annat risken för luftvägsinfektioner i de nedre luftvägarna.

Många år av genomförda studier

KG och hans team har genomfört många studier under åren, bland annat på en förskola i Kode som ligger norr om Göteborg. Efter bara ett år minskade sjukfrånvaron hos barnen med drygt 50 %. Ren luft mår man helt enkelt bättre av!

De är inte bara människor som påverkas av förorenad luft och som den fysiolog KG är, så har han även utfört studier på miljön där högpresterande djur håller till. En av studierna gjordes i den belastade miljön som frigående värphöns håller till i. Efter att ha installerat AirRevival kunde man se att de äldre värphönsen hade ökat sin produktivitet med 27 % när miljön de vistas i fick en minskad biolast. Man har även kunnat se att trav- och hopphästar ökat sin prestationsförmåga när de får tillgång till ren luft.

Det har även genomförts studier på 10 förskolor i samarbete med stadsdelsförvaltningen i Göteborg. Studien pågick från oktober 2017 till våren 2018 och i dagsläget inväntas data angående sjukfrånvaron innan resultatet kan redovisas.

Hur fungerar det?

AirRevivalKG berättar att de motgångar han har stött på under sin resa, är att många tycker att det ser för enkelt ut. Är det så enkelt som det ser ut? EAC (elektrostatisk luftrening) kan ta hand om de mycket små och skadliga partiklarna. Med den patenterade metodiken skapas ett elektronmoln. Av elektronmolnet skapas ett elektrostatiskt fält och elektronerna söker sig därmed till en yta i närheten med en lägre laddning. De små skadliga partiklarna styrs alltså till en lämplig yta där de sedan enkelt kan torkas bort. Dessutom ökar elektronerna luftens oxidativa förmåga, vilket resulterar att även biologiska lukter tas bort. Om inte inomhusluften är för torr, bildas även väteperoxid och väteperoxid svälter mögel. Detta resulterar i att exponeringen för mögel minskar allteftersom och att luften blir riktigt ren.

Testad av SP

Luftrenaren AirRevival är testad av SP. På ett vetenskapligt sätt har den luftrenande effekten mäts med ett så kallat röktest på SP i Borås. Det kunde då konstateras att när AirRevival var fastsatt på ett fönster, skapades nästan 100 000 liter luft som var fri från de allra minsta nano-partiklarna.

Svensk kvalitet

Det finns många luftrenare på marknaden idag med vanliga filter, men dessa tar oftast inte bort de små nano-partiklarna. Luftrenaren AirRevival tar däremot bort de allra finaste nano-partiklarna och gör på så sätt luften riktigt ren. Då KG inte tycker att man ska behöva vara välbärgad för att få tillgång till ren luft, säljs AirRevival till ett överkomligt pris.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här