ventilation minskar spridningen av coronaviruset

Ökade krav på god ventilation på arbetsplatser är en av många följder av covid-19. Här går vi igenom varför det är viktigt att se över ventilationen hemma och på jobbet, och hur du går tillväga för att minska riskerna för att bli smittad.

Ventilationsfrågor har fått större betydelse

Diskussioner om ventilation och bra inomhusluft på arbetsplatser har alltid existerat. Lagom temperaturer och rätt luftfuktighet är faktorer som är viktiga för såväl prestation som hälsan i stort. På senare tid har frågan dock fått större betydelse och anses nu vara en av många åtgärder som bör användas mot att minska smittspridningen av det nya coronaviruset.

Hur hjälper god ventilation mot covid-19?

Coronaviruset sprids i första hand genom så kallad droppsmitta. Med droppsmitta menas att viruset sprids i luften via droppar från en smittad person som hostar eller nyser. Dessa droppar färdas sällan längre än någon meter vilket är anledningen till varför avståndstagande är en så viktig åtgärd för att undvika smittspridning. Tyvärr kan de smittbärande dropparna dock hålla sig svävande i luften och smitta personer som kommer i kontakt med denna luft. För att minimera riskerna för att andas in andras utandningsluft som kan innehålla smittämnen är det viktigt att den förorenade luften byts ut mot ny luft – det är här ventilation och luftcirkulation kommer in i bilden.

Arbetsgivarens ansvar att förbättra ventilationen

Arbetsmiljöverket menar nu att arbetsgivare runt om i landet behöver se över och ansvara för att ventilationen på arbetsplatsen är tillräckligt hög för att man ska kunna minska riskerna för smittspridning. Även boverket talar om vikten av god ventilation och rekommenderar ett visst luftflöde även under natten, för att skapa så optimala förutsättningar som möjligt.

Regler gällande arbetsplatsens säkerhet gäller även för hemmakontoret

Under året är det många som fått förflytta sig till hemmet för att utföra sitt dagliga arbete. Det många kanske inte vet är att det enligt lag gäller samma regler för arbetsplatssäkerhet på hemmakontoret som på din vanliga arbetsplats. Arbetsmiljölagen säger att det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatsen är fri från risker även när du arbetar hemifrån. Frågor om ventilation och inomhusklimat i ditt hemmakontor är därmed högaktuella att ta med din chef eller överordnade.

Läs mer om hur du uppnår optimala luftförhållanden när du arbetar hemifrån:

Så optimerar du inomhusklimatet när du arbetar hemifrån

Frågor om luftkvalitet kan komma att bli en regeringsfråga

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är det troligt att frågor som rör folkhälsan kommer att få ett större utrymme på dagordningen framöver.

Eftersom luftkvalitet och luftens cirkulation är två faktorer som har stor påverkan på spridningen av virus och därmed på folkhälsan i stort förutspår Tegnell att dessa frågor kommer bli viktigare framöver. En god ventilation i hemmet och på arbetsplatsen har många fördelar, en sådan utveckling kan därmed inte vara annat än bra för folks välmående och hälsa.

Är du intresserad av att läsa mer om förhållandet mellan din luftkvalitet och din hälsa? Vi har skrivit en hel del om ämnet tidigare:

Bra inomhusklimat håller dig frisk

Bra inomhusklimat kan sänka sjukfrånvaron på förskolor

Så håller du huset friskt med luftrenare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här