Att barn i förskoleålder ofta blir sjuka är ingen nyhet. Men visste du att enligt undersökningar som Västra Götalandsregionen gjort, så kan man med mycket enkla åtgärder minska sjukfrånvaron på förskolor med hela 53 %? Det betyder inte bara att du kan vara på jobbet mer och slipper vara hemma för att vabba, utan även att ditt barn är friskare och därmed mår bättre. Vad kan vara mer värt än det?

Viktigt med bra inomhusklimat

Ett bra inomhusklimat tar vi som en självklarhet på vilken arbetsplats som helst. Minst lika viktigt är det att även i förskolans lokaler ska ha ett bra inomhusklimat. Detta för att barnen som vistas där ska må så bra som möjligt. Har man ett dåligt inomhusklimat kan det bidra till att man får huvudvärk, irriterade ögon, torr hud och irritation i luftvägarna, för att bara nämna några symtom. Man blir dessutom mer mottaglig för sjukdomar.
Barn har inte hunnit få lika bra immunförsvar som vi vuxna har. Förutom virusexponering, måste barnets immunsystem hantera all annan luftburen förorening. När barnets immunförsvar överbelastas riskerar man att försämra det medfödda skydd som det har. Det här kan göra att barnet utvecklar allergier.

Vad påverkar inomhusklimatet?

Det finns flera olika faktorer som påverkar inneklimatet på förskolor. Det innefattar allt från städning och temperatur till virus och luftburna föroreningar. Att mäta de luftburna partikelhalterna i en lokal är ett bra mått på luftkvaliteten. Partikelhalten påverkas främst av föroreningar utomhus och av aktiviteten i rummet.
Figur 1 sammanfattar de faktorer i inomhusmiljön som har ett möjligt samband med hög sjuknärvaro på förskolan.

Undersökning från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har i samarbete med framstående specialister inom berörda områden genomfört en undersökning för att se hur man med enkla medel kan minska sjukfrånvaron i förskolan. Undersökningen gjordes på nio förskolor i västra Göteborg, Kode och Borås. Där en av förskolorna i vardera område utrustades med kompletterande elektrostatisk luftrening (EAC) med dokumenterad partikelrenande förmåga. I undersökningen, som pågick under vintermånaderna 2017-2019, mätte man sjuknärvaro, partikelhalter och luftfuktighet.

Resultat från undersökningen

Resultatet av vad undersökningen kom fram till:
Den förskola i västra Göteborg, som utrustats med EAC, uppvisade en signifikant minskning på 37 % (p<0,001) av aktivitetsgenererade partiklar (>2,5 µm), jämfört med övriga förskolor. Av potentiellt störst betydelse var sänkningen av den tid som barnen exponerades för höga halter aktivitetsgenererade partiklar. Den dagliga exponeringen av höga halter minskade med 87% från 47 till 6 minuter (medianvärde) under vintern 2017-2018. Under perioder med höga halter submikronpartiklar från utomhusluften minskade inomhushalten av partiklar >0,5 µm med c:a 90% genom EAC. Vid optimal inomhusmiljö med normal relativ luftfuktighet i kombination med EAC minskade sjukfrånvaron med 33% i Borås och 53% i Kode, men vid låg relativ fuktighet under kall väderlek förelåg ingen effekt på sjukfrånvaron trots partikelrening.
Det här innebär med andra ord att två av förskolorna som utrustades med EAC i undersökningen minskade sin sjuknärvaro med 33 respektive 53 %, när de nådde ett optimalt inomhusklimat.

Slutsats från undersökningen

Det mest sannolika skälet till att det finns en koppling mellan EAC och färre luftvägsinfektioner är att då elektroner frisätts, kommer de tillsammans med syret och vattenånga att bilda väteperoxid. Väteperoxid är en enkel vattenliknande molekyl, som vår kropp själv använder för att döda virus.
Forskare vid Linköpings Universitet har visat i test på marsvin, att när luften tillför elektroner experimentellt, då dör alla influensavirus som sprutats ut i luften och marsvinen i testet undvek att bli infekterade. Tidigare studier har visat att just influensa är de virus som är mest känsliga för väteperoxid.

AirRevival

Den kompletterande elektrostatiska luftreningen (EAC), med dokumenterad partikelrenande förmåga, som användes i undersökningen heter AirRevival. AirRevival är en helt tystgående luftrenare, som är utvecklad av svenska forskare. Dess huvudsakliga syfte är att effektivt ta bort luftburna partiklar. Det gör den genom att skapa ett elektromagnetiskt fält, som gör att AirRevival drar till sig partiklarna som finns i luften. Partiklarna fastnar då på ytan där AirRevivaln är fäst och kan enkelt torkas bort.
Läs mer här:
AirRevival

Källa:
Sammanfattning av förskolestudie, Barndagarna i Växjö, mars 2020.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här