Behöver vi rena vårt vatten i Sverige?

Ja, behöver vi rena vårt vatten i Sverige?

Det finns olika svar att ge på den frågan som också kan ställas på olika sätt. Råvatten måste vi rena – oavsett vad naturfantaster säger som dricker direkt ur sjöar (vi rekommenderar inte någon att göra detta). Sverige kanske har renare grundvatten än många andra länder, men det betyder inte att det är rent

Måste vi rena vattnet som går via kommunala vattenledningar? Mjo, om man vill ligga i framkant och föregå de nya, lägre gränsvärdena för PFAS (Perflourerade alkylsubstanser) som EU-kommissionen nu sänkt. Från att ha legat på 90 nanogram per liter för 4 PFAS ämnen, kommer nu det högsta acceptabla gränsvärdet ligga på 100 nanogram per liter, för 20 stycken PFAS ämnen genom Europa.

Finns det PFAS i mitt kranvatten?

Ordlista

PFAS – samlingsnamn för industriellt framtagna kemikalier som är svåra att bryta ner.

PFAS finns i nästan allt. Kläder, köksutrustning, brandsläckningsskum etc. Dessa ämnen är mycket svåra att bryta ner och har en lång livslängd, vilket påverkar människan och naturen negativt. Man har sett ökade serumnivåer för kolesterol, minskad effekt på vaccinationer hos bland annat barn, och förändrade värden i leverenzymer. Att gränsvärdet för dricksvatten gällande PFAS, nu ändras i hela Europa innebär man ställer högre krav på vattenverken och vattenreningsprodukter för hemmabruk.

Tack vare Bluewaters vattenrenare har man säkrat sina gränsvärden och kan dricka vatten utan att oroa sig över bland annat PFAS.

Vattenrenare som tar bort PFAS

Vad är gränsvärden?

Det är de värden på ämnen som anger hur mycket vår kropp kan få i sig innan den påverkas negativt. Via en vattenanalys kan man enkelt se vilka gränsvärden vanliga skadliga ämnen har och hur mycket som finns i det vatten du dricker. Det är mycket vanligt att det finns spår av många skadliga ämnen i allt kranvatten i Sverige. Var i landet man bor avgör oftast mängden mikroorganismer och kemikalier du har i ditt tappvatten.

rena vatten Sverige
Vatten är vår viktigaste hälsokälla och det är upp till oss att ta hand om det.

Vilka skadliga ämnen finns i mitt kranvatten?

Några av de vanligaste skadliga ämnen som finns i vattnet i Sverige är mangan, fluorider, klor, PFAS, läkemedelsrester (bland annat p-piller som blir till östrogen vilka är svåra att filtrera), koppar och bly. Forskare är särskilt oroade över den mängd läkemedelsrester som finns i våra största sjöar eftersom vattenverken de facto inte är skyldiga att rena vattnet från just detta, vilket är väldigt märkligt. Läs mer om din lokala vattenkvalitet och vilka problem Sveriges olika vattenområden tampas med.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här