Vattenreningstekniken SuperiorOsmosis förklarad

Vattenreningstekniken SuperiorOsmosis, vad är det? Här går vi igenom den marknadsledande tekniken som renar ditt vatten med förbluffande effektivitet.

Ordlista:

Semiperiabelt membran- en helt, eller delvis ogenomtränglig hinna som inte släpper igenom oönskade partiklar. Kallas också för filter. Semiperiabelt= halvgenomskinligt 

Vattenburna dricksvattenutbrott – Vattnet i ett särskilt område har blivit utsatt för olika typer av föroreningar som vattenreningsverk inte kan rena så att det hamnar i dricksvattnet. Vanligen avloppsvatten och olika typer av parasiter och virus som man blir sjuk av. 

Visst låter det häftigt? SuperiorOsmosis! Vet du vad, det ÄR häftigt. Tänk vad man kan göra för sin kropp och sin hälsa bara genom att rena dricksvattnet med hjälp av den här marknadsledande, patenterade tekniken.

SuperiorOsmosis är den överlägset bästa och mest effektiva tekniken att använda, det förvandlar orent vatten till kristallklart, fräscht och rent dricksvatten. En vattenreningsteknik att lita på, även vid till exempel vattenburna dricksvattenutbrott.

Vattenreningstekniken SuperiorOsmosis förklarad
En vattenrenare från Bluewater hjälper också miljön genom att det använda vattnet är renare när det når våra sjöar och vattenverk.

Vad är SuperiorOsmosis?

Det är en teknik som bygger på RO (Reverse Osmosis= Omvänd Osmos). Vattnet släpps igenom ett membran som bara låter det friska vattnet passera, och fångar samtidigt upp skadliga partiklar och mikroorganismer. Genom att använda en patenterad teknik kallad SuperiorOsmosis så kan Bluewater fånga upp ännu fler av dessa små partiklar som inte hör hemma i vårt dricksvatten. Helt enkelt genom att använda sig av tekniken omvänd osmos och sedan tillföra ytterligare ett specialfilter som klarar att rena vattnet från de allra minsta partiklarna.

Så fungerar SuperiorOsmosis

STEG 1: Kommunalt vatten, brunnsvatten eller bräckt vatten kommer in i Bluewaters reningssystem genom vattenintaget.

STEG 2: Ett högkvalitativt förfilter från Bluewater tar bort de största föroreningarna

STEG 3: Bluewater SuperiorOsmosis-membran tar bort orenheter ned till 0,1 nanometer (0,0000001 mm) i storlek. Det är 400 gånger mindre än ett vanligt virus.

STEG 4: Vattnet cirkulerar över membranet vilket rengör membranet, ger ett högre flöde, bättre rening, mindre spillvatten och längre livslängd på membranet.

STEG 5: Skadliga föroreningar sköljs bort tillsammans med spillvattnet.

STEG 6: Bluewater PRO och Bluewater Spirit ger renat vatten direkt från kranen. Ingen tank behövs.

Vattenreningstekniken SuperiorOsmosis förklarad
Illustration över det smutsiga vattnets väg mot din kran, där det renas under tiden.

 

Snabb och effektiv reningsprocess

Med hjälp av Bluewaters vattenrenare får du rent och friskt vatten direkt ur kranen. Till skillnad från andra vattenrenare så samlas inte det renade vattnet i en vattentank innan det når din kran. Dricksvattnet renas nämligen på vägen, tack vare att vattnet cirkulerar igenom ett semiperiabelt membran. Bluewater PRO och Bluewater Spirit ger dig friskt vatten snabbt och effektivt och ger upp till hela 5,7 liter rent vatten per minut!

Läs mer om Bluewater och deras vattenrenare här: 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här