Hem mögelsanering

  mögelsanering

  1389
  0
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset

  Vad är en mögelsanering?

  En mögelsanering är oftast nödvändig när ett mögelangrepp utvecklats så långt att möglet är synligt eller luktar.

  1. Säkerställa att den inträffade skadan inte upprepas.
  2. Sedan skall allt skadat material saneras.
  3. I vissa fall behöver skadat material bytas ut helt.

  Mögelsanering vind eller krypgrund

  De vanligaste platserna i huset, där mögel dyker upp, är vind och krypgrund.

  Läs mer på våra extrafokuserade sidor i Kunskapsbanken

  Vanliga metoder för sanering av mögel

  De vanligaste metoderna för att sanera mögel är ozon och kemi. Ozon dödar ytligt mögel och bryter ner lukt. Det bryter även ner oljemålningar så har man några sådana hemma bör man hänga undan dem innan man genomför en ozonsanering.

  Vid kemi används en oxidativ saneringsvätska som är är mögeldödande. Skall man sanera med kemi behövs omfattande kunskap och skyddsutrustning. Då de flesta saneringsvätskor är giftiga under appliceringen bör man låta ett proffs hantera saneringen.

  Att få bort mögelgifterna och lukterna kan vara svårt. Material som starkt angripits av mögel byts med fördel ut. Vid röta brukar utbyte av material vara standard, då rötan försvagar materialets bärighet.

  Säkerställa att möglet inte kommer tillbaka

  Det viktigaste vid en mögelsanering är att se till att möglet inte kan få fäste att börja växa på nytt. Om skadan uppkommit i en fuktig krypgrund eller vind kommer möglet komma tillbaka om man inte installerar en avfuktare. Det finns speciella avfuktare, som ger extra hjälp till ett utrymme, som redan har drabbats av mögel. Avfuktare som ger extra skydd mot att mögelgifter letar sig in i boytan.

  Sök experthjälp

  När det gäller sanering av mögel och röta rekommenderar vi starkt att du tar hjälp av en expert. Vid saneringen måste man hantera både giftiga saneringsvätskor och giftigt mögel. Det är viktigt att man verkligen vet vad man håller på med. Det räcker exempelvis inte att skydda sig med ett vanligt enkelt munskydd, som man hittar i byggvaruhuset, utan krävs rejäla skydd för både kropp, näsa-mun och ögon.

  Det är dessutom svårt att veta att man verkligen får bort allt det skadliga och att inte gifterna forsätter att leta sig in i boytan. När det gäller röta, kan man behöva göra ingrepp i bärande konstruktioner, vilket också är komplicerat och känsligt.

  Kan jag sanera själv?

  Det finns saneringsvätskor att köpa och riktigt små angrepp kan man avlägsna med exempelvis rengöringsmedel, ättika eller klorin. Rör det sig om löst organiskt material, kan du avlägsna materialet, som möglet växer på. Om angreppet inte är mycket litet, bör du dock ta hjälp av en expert.

  Varning! Att sätta in en avfuktare räcker inte! Avfuktaren tar bort en av förutsättningarna för möglet och när detta sker kan möglet stressas till en explosionsartad spridning, med ännu mer mögelgifter, mögelsporer och lukt. Att borsta bort mögelpåväxt är meningslöst. Rötterna stannar kvar, samtidigt som man sprider gifterna.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot mögel och fukt