Trygghetvakten vindsavfuktare
Trygghetvakten vindsavfuktareTrygghetvakten vind

När du ska välja rätt TrygghetsVakten avfuktare till vinden behöver du veta vindens storlek, hur många gavlar huset har samt om vinden redan har påverkats av fukt eller mögel.

Vinden utsätts för fukt som stiger från bostadsytan samt fukt som vandrar in utifrån genom ventilerna. Den höga fuktlasten gör att vinden enkelt drabbas av mögelskador. Fuktskadorna beror till stor del på ventilationsproblem på vinden som gör att fukten inte ventileras ut ordentligt. Ibland innebär klimatet på vinden att fukt till och med vandrar in på vinden utifrån. Om vinden då håller en lägre temperatur än utomhusluften kommer fukten att kondensera på vindens insida.

Välj mellan TrygghetsVakten Vind eller TrygghetsVakten Vind Classic

TrygghetsVaktens vindsavfuktare kontrollerar klimatet på vinden och jämför det med utomhusklimatet. Avfuktarna håller vinden torr genom kontrollerad ventilation. TrygghetsVakten beräknar när ventilationen har en avfuktande effekt och ventilerar endast vid behov, vilket gör avfuktarna extremt energisnåla. Vilket avfuktningssystem du ska välja beror på vindens skick idag men även på hur skyddad du vill vara.

Trygghetsvakten Vind Start – avfuktare för oskadda vindar

Trygghetsvakten Vind Start är avfuktaren för dig som vill ha en enkel avfuktare på vinden för att förhindra framtida fukt- och mögelskador. Systemet bygger på kontrollerad ventilation som håller vinden torr. Avfuktaren har en lång livslängd och kräver minimalt med underhåll. Så länge det inte råder extrema väderförhållanden räcker TrygghetsVakten Vind Start för att förhindra att fukt och mögel får fäste på vinden. Det går alltid att uppgradera avfuktaren till TrygghetsVakten Vind Classic om du skulle behöva ett mer effektivt avfuktningssystem.

TrygghetsVakten Vind Start passar när:

 • Vinden inte ännu uppvisat symptom på fukt och mögel.
 • Vinden är ouppvärmd.
 • Huset nyligen bytt värmekälla.
 • Vindsbjälklaget ska tilläggsisoleras.
 • Huset har max två gavlar.
 • Köp till extra fläkt för större hus eller vinkelhus.

Produkterna TrygghetsVakten Vind Start

TrygghetsVakten Vind Classic – avfuktare vid synlig påverkan av fukt och mögel

TrygghetsVakten Vind Cassic är avfuktaren för dig som vill vara extra säker på att vinden håller en fuktfri och mögelfri miljö. Avfuktaren kombinerar kontrollerad ventilation med en värmeslinga som håller vinden torr. En fläkt ventilerar vinden så fort ventilationen har en uttorkande effekt. Vid behov tillför systemet värme för att sänka luftfuktigheten.

TrygghetsVakten Vind Classic är näst intill ljudlös och har en lång livslängd, vilket gör att du inte behöver oroa dig för vad som händer på vinden.

Skulle fläkten mot förmodan sluta fungera kommer värmeslingan arbeta mer. Vinden står aldrig utan fuktskydd. TrygghetsVakten Vind Classic är en starkare avfuktare än TrygghetsVakten Vind Start och klarar av att avfukta vindar med synliga skador från fukt och mögel.

TrygghetsVakten Vind Classic passar när:

 • Vinden är ouppvärmd.
 • Vinden har synlig påverkan av fukt eller mögel.
 • Vindsbjälklaget är tilläggsisolerat.
 • Du vill vara säker på att vinden hålls mögelfri.
 • Väderförhållanderna är ogynnsamma för ventilation

Produkterna TrygghetsVakten Vind Start

TrygghetsVakten TVUc – för vind med skador upp till 120 m²TrygghetsVakten TVUcX – för vind med skador upp till 170 m²

Välj rätt storlek på avfuktaren

TrygghetsVakten Vind Start och Trygghetsvakten Vind Classic finns i flera storlekar beroende på hur stor vind som behöver avfuktas. För vindar på vinkelhus eller vindar med längre avstånd mellan gavlarna rekommenderar vi att du kompletterar avfuktaren med en extra fläkt för att skydda hela vinden. När du tar hjälp av en installatör för montering kan du använda ROT-avdraget. Vid registrering av produkten gäller garantin i 7 år.

TrygghetsVakten Vind vs TrygghetsVakten Classic

Trygghetsvakten VindTrygghetsVakten Classic
Hög avfuktningskapacitet                X                X
 Energisnål                X                X
Lång Livslängd                X                X
Kontrollerad Ventilation                X                X
Oberoende av väder                X
Dubbla system                X

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här