En ozongenerator går att använda till flera olika syften. Den har en steriliserande effekt vilket innebär att den effektivt förstör en mängd olika bakterier och virus, och med hjälp av den deodoriserande effekten tar den bort bland annat mögel och röklukt.
En ozongenerator går att använda till flera olika syften. Den har en steriliserande effekt vilket innebär att den effektivt förstör en mängd olika bakterier och virus, och med hjälp av den deodoriserande effekten tar den bort bland annat mögel och röklukt.

Sanering med en ozongenerator är ett otroligt effektivt hjälpmedel mot oönskad lukt och är en helt säker metod när den utförs på rätt sätt. Ozon är ett naturligt förekommande ämne som inte lämnar någon negativ påverkan på miljön, till skillnad från andra hälsofarliga rengöringsmedel.

Vad är ozon? 

Ozon är kort och gott en molekyl bestående av tre syreatomer och kallas därför även för ”aktivt syre”. Ozon bildas vid elektriska urladdningar vilket leder till att  syremolekyler splittras och sedan binds ihop med varandra. I naturen sker detta naturligt vid åskväder och blixtnedslag.

Är sanering med ozongenerator farligt?

När ozon framställs med hjälp av en ozongenerator bildas en mer högkoncentrerad sammansättning av ozon än den som förekommer i naturen. Om människor eller djur utsätts för höga nivåer av dessa koncentrationer under en längre tid kan det få negativa konsekvenser som irritation i ögon, hals och slemhinnor. Vid korrekt användning är det dock ingen risk att dessa halter uppnås och ozongeneratorn är då inte alls farlig att använda.

Hur använder man ozongenerator på rätt sätt?

För att säkerställa en trygg sanering behöver du se till att utrymmet som saneras är slutet under hela behandlingen. Stäng eventuella dörrar och fönster till rummet och att beträd inte utrymmet förrän ozon nivåerna har sjunkit. Ozongeneratorn ska aldrig stå på under långa sammanhängande perioder, utan bör alltid arbeta i intervaller. Detta för att en för hög koncentration av ozon kan leda till skador på material som gummi, elektronik och plaster.

Det viktigaste att tänka på när du sanerar med ozon är att du ska undvika att beträda utrymmet som saneras medan ozonet fortfarande är aktivt. Ozon är dock ett flyktigt ämne som återgår till rent syre relativt snabbt och du behöver därför sällan vänta mer än några timmar för att nivåerna ska ha sjunkit till en tillräckligt låg nivå. Dessutom har ozon en stark doft som fungerar som en bra indikation för när nivåerna av ozon är för höga för att vistas i. Om du upplever att det fortfarande luktar starkt efter saneringen ska du helt enkelt vänta med att beträda utrymmet tills doften har lagt sig och ozonhalterna är tillräckligt låga. Det är en god idé att vädra utrymmet efter saneringen för att bli av med det sista ozonet.

Läs mer om ozonsanering och hitta rätt ozongenerator för dig här:

Sanera med ozon – effektivt avlägsnande av oönskade dofter

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här