Idag finns det över 280 000 hus i Finland med fukt- och mögelskador som behöver undersökas och saneras. Men på grund av inkomplett kunskap bland Finlands nuvarande byggnadsarbetare finns det en stor risk för misslyckande. Då fler och fler fuktskadade hem behöver renoveras och erfarna arbetstagarna går i pension ökar behovet av en ny heltäckande utbildning.

Sanering utan en komplett utbildning

Varje år är ca 25 000 byggnadsarbetade inblandade i olika former av reparationer och sanering av fukt- och mögelskador, men utan en korrekt eller komplett utbildning. Hittills har de som arbetar med sanering fått behörighet genom frivilliga, kortare utbildningar i form av avgiftsbelagd kompletterande utbildning. Juhani Pirinen, projektchef för det femåriga fukt- och mögeltalkot menar att detta inte är nog. Och att det nuvarande komplicerade systemet har lett till otaliga misslyckanden.

–  Det finns brister i hela kedjan, men det är framförallt beställarens roll som är central, säger Pirinen.

Vill sätta in en ny utbildning

En arbetsgrupp menar att fukt- och mögelskador borde bli sin egen specialbransch i Finland. Idag deltar över hundra sakkunniga i ett projekt, styrt av Miljöministeriet, för att ta fram nya rekommendationer.

En tydlig rekommendation är att flera av yrkets titlar slopas och att utbudet av utbildningar i branschen blir mer enhetligt.

–  De utbildade har inte en klar bild av vad deras kompetens täcker. Det har gjorts felbedömningar och funnits fall där fuktskador har undervärderats, säger Kokotti.

Om förslaget går igenom ska det i framtiden finns fyra olika satta yrkesgruppen med befogenheter inom fukt- och mögelskadebranschen; inspektörer, planerare, arbetsledare och reparatörer.

Statens tekniska forskarcentral VTT och Fise, som idag ansvarar för byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens personkompetenser, ska då enligt förslaget även ta ansvar för de färdigutbildade som har behörighet att undersöka, sanera reparera fukt- och mögelskador.

Just nu väntar projektets förslag hos riksdagen som ska ta ställning till om detta är den bästa lösningen för problemet.

Läs mer om mögelsanering av krypgrund

Läs mer om mögelsanering av vind

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här