installation av bergvärme headerbild

En solig sommardag åker jag med Thomas på installation av en NIBE bergvärmepump. Vi åker till Näset, i Göteborg och ger oss direkt ned i tvättstugan.

Mycket är redan gjort

värmepumpen är redan på plats
värmepumpen är redan på plats och inkopplad

Borrhålet har redan borrats. Faktum är att man inte kan se ett spår av detta, eftersom stenplattorna har lagts tillbaka på ytan. Jag har svårt att tro Thomas, när han pekar ut platsen för borrhålet. Borrarna har lett kollektorn in i tvättstugan och lämnat en dunk med extra brinevätska, som behövs nu när det är dags för avluftning.

Thomas har också redan varit här. Bergvärmepumpen och den separata ackumulatortanken är redan på plats, har kopplats på husets värmesystem och använts som elpanna ett tag. Det Thomas ska göra idag är att koppla på kollektorslingan, så att bergvärmepumpen kan fungera just som en bergvärmepump.

Avluftning av kollektorslang

För det första måste kollektorslangen avluftas. Thomas kopplar en pump till systemet och använder dunken med brinevätska, för att ersätta luftbubblorna i kollektorn. Det tar en stund, och under tiden ser man de små bubblorna fara förbi i de genomskinliga slangarna.

avluftning av kollektor
Kollektorn måste avluftas, för att inte systemet ska få dålig effekt. Det kan vara lite trångt att arbeta i en tvättstuga.
fixa läckage
Det får absolut inte läcka! Thomas upptäcker snabbt läckaget. Han arbetar därefter febrilt och har snart åtgärdat problemet.
isolera kollektor
Thomas arbetar lugnt, noggrant och metodiskt med att isolera rören.

När Thomas har tagit bort slangarna för avluftningen, droppar det lite från ett rör. Thomas är snabbt framme med verktyg, för att stoppa läckaget. Det tar en liten stund, men sen känner sig Thomas säker på att systemet är tätt.

Isolering av rör

Ytterligare ett moment som kvarstå är isolering av rör. Thomas utför detta noggrant, delvis under den tid det tar att avlufta kollektorn.

Justera inställningarna på bergvärmepumpen

Så är det dags att ändra inställningarna på värmepumpen, så att den börjar utnyttja det energisnåla bergvärmesystemet.

instruktion till kund
Thomas instruerar kunden i hur man gör inställningar och vad man ska hålla koll på.
Nöjd kund
Och när kunden nu ändå insisterar på att vi ska ta en ”nöjd-kund-bild”, så gör vi ju gärna det!

Snart kommer kunden ner i tvättstugan och Thomas förklarar hur bergvärmepumpen fungerar och vad kunden ska hålla koll på och eventuellt justera. Snart lämnar vi kunden med sin nya bergvärmepump och lägre omkostnader för uppvärmning.

Ordförklaringar

Ackumulatortank: En ackumulatortank lagrar varmt vatten från värmekällor såsom bergvärmepumpar. Det varma vattnet används sedan för att värma upp hus och tappvatten.

Brinevätska: Brinevätskan cirkulerar i kollektorslingan och värms upp i berggrunden. Värme som sedan transporteras in i huset.

Kollektorslinga: En kollektorslinga placeras i borrhålet och består helt enkelt av en slang med brinevätska. Brinevätskan cirkulerar i slangen för att hämta upp vatten ur berggrunden.

Helhetslösningar för bergvärme med bergvärmepump, installation, utbyte och smarta tillbehör

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här