En vetenskaplig studie i projektet Health Effects of Indoor Pollutants (HITEA) har tittat på problem med fukt i tre EU-länder: Finland, Nederländerna och Spanien. Fuktproblem i skolor visar sig vara mycket utbredda.

Fukt i skolor ett utbrett problem

Som en del av studien har man skickat ut ett frågeformulär till olika skolor. Svaren visar att fuktproblem är mycket utbredda. Antalet skolor med fuktproblem är så högt som:

  • 20 % i Nederländerna
  • 41 % i Spanien
  • 24 % i Finland.

Det skilde sig dock mellan vilket problem man rapporterade. I Nederländerna var det vanligast med fuktighet, i Spanien var det vanligast med fukt- och vattenskador och i Finland var det vanligast med mögellukt.

Inspektioner på utvalda skolor

Med grund i frågeformulären valde man ut 20-24 skolor i varje land, som undersöktes av experter. Det visade sig att svaren på frågeformulären och experternas omdömen stämde väl överens, även om detta skilde mellan olika länder.

Klimat och byggteknik påverkar

Hur allvarliga fuktproblemen var och vilka fuktproblem som uppstått varierade mellan de olika länderna i studien. Detta beror i stor utsträckning på de påfrestningar klimatet innebär i de olika länderna. Klimatet hänger också ihop med byggtekniken, vilket i sin tur också påverkar vilka fuktproblem som uppstår.

Symptom hos barn vanligast i Finland

Ett annat resultat i studien var att barn i finska skolor med mögelproblem, i större utsträckning uppvisade symptom, som tydligt var länkat till mögelproblemet. Detta gäller i huvudsak luftvägsrelaterade symptom och sjukdomar.

Om studien

Health Effects of Indoor Pollutants (HITEA) är ett projekt som drivits i samarbete mellan flera länder. Studien av skolorna har pågått mellan 2008 och 2012. Över 9200 skolelever har deltagit i studien. Studien ska nu gå vidare och ytterligare fördjupa sig i fukt- och mögelproblem i skolmiljö.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här