ta hand om huset i vår

Att ha ett bra och stabilt tak är en förutsättning för att resten av huset ska må bra. Har du ett tak som brister när det kommer till att hålla ute fukt och/eller inte är stabilt nog, då kan det få förödande konsekvenser. Det här konsekvenserna blir ofta mycket dyra, speciellt om man låter det gå för långt. Därför är det alltid bra att ta en titt på taket och vinden när våren är här och vintern är över, eftersom risken för fuktskador på vinden är som störst under vintern.

Kontrollera taket utvändigt

Hur takets utsida mår påverkar hur bra takets insida är. Ett bra och stabilt tak som inte läcker in vatten är ett tak som mår bra. Därför måste man med jämna mellanrum kontrollera taket utvändigt.

Kontrollera takets material

Ett helt tak är en grundläggande förutsättning för att taket ska må bra. Takets material har en mycket utsatt position och påverkas mycket av väder och vind.
Saker att kolla efter:

 • Trasiga takpannor – om du har tegel eller betongtak
 • Bucklor eller hål i plåttaket
 • Hål eller mycket slitage på takpappen
 • Att det är tätt runt hela skorstenen
 • Att skorstenen ser okej ut
 • Går stegen på taket att gå på

Solceller på taket

Att köpa solceller är en bra investering som du kan göra till ditt hus. Det både minskar energikostnaden och höjer värdet på huset. Solceller är i princip underhållsfria och behöver därför inte kontrolleras. Skulle du se några uppenbara sprickor eller dylikt, då bör du höra av dig till installatören och informera.

Optimerade solceller

Har du optimerade solcellspaneler, då har du enkelt kontroll på varje enskild panel. Koppla upp dem mot internet, så kan du se hur bra de presterat och hur mycket var och en av dem har producerat, hela året. Skulle det mot förmodan uppstå några problem, då kan du enkelt se det direkt, utan att behöva kolla till dem fysiskt.

Kontrollera stuprör och hängrännor

Beroende på hur mycket kraftigt oväder som vintern har bjudit på, har stuprören och hängrännorna fått olika mycket slitage. Har det varit en vinter med mycket snö kan det ha blivit belastning. Mycket kyla kan ha gett mycket isbildning och blev rören inte rensade innan vintern kan skräp som blad, barr och grenar orsakat stopp och ibland översvämning.
Därför bör du kontrollera att:

 • Alla fästen sitter som de ska och inte ha lossnat
 • Vattnet rinner som det ska genom rör och hängrännor
 • Vattnet som rinner från rören rinner ut på rätt ställe, bort från huset
 • Det inte läcker från hängrännorna, allt vatten ska vidare till stuprören
 • Rensa rör och rännor från löv och annat skräp, även om vattnet flyter på

Kontrollera taket invändigt

Hur takets insida mår, påverkar hur bra takets utsida är. På vintern är vinden mer utsatt för fukt, till skillnad mot sommaren då krypgrunden är som mest utsatt. Detta beror på att vinden kan bli mycket kall, särskilt under klara nätter, då ytorna på vinden drabbas av så kallad nattutstrålning. Om det är övertryck i boytan på grund utav felaktigt dimensionerad ventilation, kan varm luft från boytan tryckas ut till vinden. Om vindsluckan inte håller tätt, kan varm luft stiga från boytan. När luft kyls ner på vinden ökar den relativa luftfuktigheten och i värsta fall bli fuktnivåerna så höga att det uppstår risk för mögel och röta.

Kontrollera fuktnivå på vinden

Det gäller att ha en bra fuktnivå på vinden, för att man ska slippa få fukt- och mögelskador. En relativ luftfuktighet på under 70 % är rekommendationen. Du mäter enklast om fuktnivån i luften på vinden är bra eller inte med en fuktkvotsmätare.

Här hittar du fuktkvotsmätare

Kolla efter blöta fläckar

Har du blöta fläckar på tak, väggar eller golv på din vind, beror detta antingen på att det läcker in vatten eller så är den relativa luftfuktigheten alldeles för hög, över 70 %. Men ibland kan de blöta fläckarna bero på båda orsakerna.
Därför bör du:

 • Kolla luftfuktigheten på vinden med en fuktkvotsmätare
 • Kolla var de blöta fläckarna finns, är de samlade, kolla efter en läcka i närheten

Kolla efter mögel

När en fuktskada fått ligga ett tag, bildas det ofta mögel. På vinden finns ofta biologiskt material i form av trä, som oftast används till takstolar, råspont och golv, där mögel kan få fäste Mögel även ge upphov till allergier, som ofta ger andningsbesvär. Mögel kommer i många olika färger – exempelvis vitt, svart, brunt, grönt och rött.

Vindsavfuktare – en enkel och billig lösning

Att skaffa en vindsavfuktare är många gånger en billig och enkel lösning för att förebygga eventuella fuktskador på vinden. Speciellt i jämförelse med vad en renovering kommer kosta om du tvingas renovera hela vinden, på grund av en fuktskada.

Du hittar våra vindsavfuktare här

Vi hjälper dig hela vägen

Vill du förebygga fuktskador på ditt tak är du alltid varmt välkommen att höra av dig till våra experter inom fukt, så hjälper vi dig hela vägen från rådgivning och beställning till installation av avfuktaren. Du når våra experter på 0770-777 600 och [email protected].

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här