Under sommaren är det många som får problem med fukt och mögel i krypgrunden eller den besläktade torpargrunden. En ny undersökning visar att hälften av alla krypgrunder i Sverige har fuktskador.

Hälften av krypgrunderna har fuktskador

Enligt en ny undersökning av Anticimex har så många som 50 % eller hälften av alla krypgrunder i Sverige någon form av fuktskada. Det rör sig om fuktskador som kräver åtgärder.

Krypgrunden är en riskkonstruktion

organiskt material i krypgrunden ökar risken för fuktproblem
En ostädad krypgrund med organiskt material ökar risken för fuktproblem, mögel och röta.

Krypgrunden var ett tag mycket vanlig som grundläggning i Sverige. Idag är det istället vanligare att man bygger med platta på mark (som också kan vara en riskkonstruktion). Krypgrunden har många fördelar, men risken för just fuktskador är stor.

Fukt tar sig in i krypgrunden genom avdunstning från marken, dålig dränering, kapilärsugning och ventilation. När varm luft ventileras in i krypgrunden och kyls ned, ökar fuktigheten. Det är vanligtvis kallare i krypgrunden under sommaren, än vad det är utanför. Därför ökar risken för fuktproblem i krypgrunden markant under sommarhalvåret.

Problem kan också uppstå vid felaktig konstruktion eller som bilden till höger visar – när krypgrunden inte är städad utan innehåller organiskt material, som kan utgöra näring till mögel.

Ta hand om din krypgrund

Ibland kan man se fuktproblem med blotta ögat, men det är inte säkert att höga fuktnivåer syns. En krypgrund med höga fuktnivåer kan snabbt få problem om fuktnivåerna bara stiger lite till.

Fuktmätning ger kunskap

En fuktmätning ger dig kunskap om situationen i din krypgrund. Med en längre mätning av luftfuktighet, tid och temperatur kan du får en god uppfattning om riskerna för fuktskador i just din krypgrund. Med vår tjänst Fuktkollen Fuktanalys hyr du en fuktmätare via post och får resultatet sammanställt och analyserat av ett certifierat laboratorium.

Åtgärder skyddar mot problem

En avfuktare tar bort den enda nackdelen med krypgrunden – nämligen risken för fuktskador. Idag finns energisnåla och intelligenta avfuktare, som kräver mycket lite energi.

Marktäckning kan också hjälpa till, så att inte avdunstad fukt från marken tar sig in i krypgrunden.

Om du redan har konstaterade mögel- och/eller rötskador, krävs sanering. Det kan vi också hjälpa dig med.

» Våra fukttjänster

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här