Termisk avfuktare minskar fukt med värme
Termisk avfuktare minskar fukt med värme

Den termiska avfuktaren utnyttjar på ett effektivt sätt naturens lagar och ger på så vis en mycket effektiv avfuktning av krypgrund eller vind.

Vad innebär termisk?

Termisk innebär att avfuktningen sker med hjälp av värme. Den termiska avfuktare utnyttjar helt enkelt naturens lagar runt relativ luftfuktighet och temperatur.

Den termiska avfuktaren tillför värme

Med en termisk avfuktare blir det fuktiga utrymmet varmare. Den termiska avfuktaren består vanligtvis av värmeslingor och med hjälp av dessa värms utrymmet upp. Genom uppvärmningen skyddas utrymmet från fukt.

Hög luftfuktighet skapar fuktproblem

Luftfuktighet kan mätas på två olika sätt – absolut luftfuktighet och relativ luftfuktighet. Absolut luftfuktighet innebär exakt mängd fukt i luften. Relativ luftfuktighet visar på hur mycket fukt luften innehåll sett i procent av den totala mängd fukt luften kan innehålla vid de aktuella förutsättningar. Om luften inte kan innehålla mer fukt, blir den extra fukten till vattendroppar. Det är hög relativ luftfuktighet som skapar gynnsamma förhållanden för mögel och röta, samtidigt som även vatten i sig kan skada material i huset.

Termisk avfuktare utnyttjar luftfuktighetens naturlag

Varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft och det är denna naturlag som den termiska avfuktaren utnyttjar. När den termiska avfuktaren ökar temperaturen i utrymmet, sjunker den relativa luftfuktigheten. Med en ökning på 1°C sjunker luftfuktigheten med ca 6 % och en ökning på 6°C ger en sänkning på ca 26 %, men de exakta värdena varierar beroende på förutsättningarna. Den varma luften sätts också i rörelse och på så vis kan fukt transporteras bort.

Intelligent termisk avfuktare mest ekonomiskt

Idag finns smarta termiska avfuktare för både vind och krypgrund. Med en intelligent teknik mäts de aktuella förhållandena (som temperatur, luftfuktighet och tid), så att avfuktaren endast går igång vid behov. Exempelvis innebär en kort period med hög luftfuktighet ingen risk för att mögel och röta får fäste, och avfuktaren avvaktar därför tills risken uppstår. Med denna intelligenta teknik blir avfuktaren mycket energisnål.

Ytterligare en fördel med den termiska avfuktaren är att det inte krävs att utrymmet sluts igen helt. Detta ger en extra trygghet om avfuktare skulle gå sönder. Med en sluten krypgrund eller vind, kan fuktproblem uppstå snabbt, medan en krypgrund eller vind med termisk avfuktare fortfarande har tillgång till naturlig ventilation, om något krånglar.

TrygghetsVaktens termiska avfuktare

Du hittar intelligenta termiska avfuktare från Trygghetsvakten i vår butik. TrygghetsVakten Krypgrund är i grundutförandet en termisk avfuktare, men de mer avancerade versionerna använder även hygrodynamisk avfuktningsteknik.

TrygghetsVakten Vind är istället i grundutförandet en hygrodynamisk avfuktare, som i den uppgraderade versionen även använder termisk avfuktning.

Du hittar våra avfuktare här
Termisk avfuktare i vår kunskapsbank

Avfuktare skyddar hemmet mot fukt, mögel och röta 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här