Använd en avfuktare mot fukt
Använd en avfuktare mot fukt

Sorptionsavfuktare var länge det självklara alternativet i krypgrunder och på vindar i Sverige. Innan den termiska avfuktarens genombrott, var sorptionsavfuktaren helt enkelt det bästa alternativet för kalla utrymmen. Sorptionsavfuktaren fortsätter att vara populär, även om den har fått konkurrens.
Till Polarpumpens sorptionsavfuktare

Vad innebär sorption?

Sorption är termen för en fysisk eller kemisk process där ett ämne fastnar i ett annat. Mest känt är absorption – en process där minst en del av ett ämne uppgår i ett annat. Absorption kanske låter konstigt, men verbet absorbera låter säkert mer bekant.

Sorptionsavfuktaren absorberar fukt

En sorptionsavfuktare fungerar på så vis att den absorberar fukt från luften. Enkelt förklarat passerar fuktig luft genom avfuktaren, där ett fuktabsorberande material suger upp fukt från luften. Detta material värms sedan upp, så att fukten lämnar sorptionsmaterialet och kan föras ut ur utrymmet, som på så vis blir mindre fuktigt.

Mycket fukt i luften skapar fuktproblem

Det är just mycket fukt i luften som skapar problem med fukt. Både mögel och röta kräver en hög luftfuktighet för att få fäste och därför kan man skydda sig mot dessa mikroorganismer genom att se till att fuktnivåerna hålls nere. Relativ luftfuktighet hänger ihop med temperaturen. Vid högre temperatur kan luften bära mer fukt. Det innebär att luftfuktigheten kan öka mycket snabbt om temperaturen sjunker.

Sorptionsavfuktaren minskar luftfuktigheten

Sorptionsavfuktaren minskar luftfuktigheten. Den avlägsnar helt enkelt fukt ur luften och håller på så vis nere luftfuktigheten. På så vis skyddas utrymmet mot fukt, även om temperaturen skulle sjunka.

Effektiv men energikrävande avfuktare

Sorptionsavfuktaren kräver mycket energi, men den är samtidigt mycket effektiv. Idag är det istället vanligare att man använder termiska eller hygrodynamiska avfuktare, eftersom dessa är mer energisnåla och därmed betydligt billigare i drift. En nackdel med sorptionsavfuktaren gentemot de andra avfuktarna är också att utrymmet måste täppas till. Om krypgrunden är helt tät, kan problem med mögel och röta uppstå mycket snabbt om avfuktaren går sönder. Om utrymmet inte täpps till, har det fortfarande tillgång till naturlig ventilation, vilket ger ett säkrare skydd vid ett eventuellt driftsstopp. Sorptionsavfuktaren kräver också lite mer skötsel.

Det krävs ungefär hälften så mycket energi att skydda sommarstugan under vintern med en sorptionsavfuktare, än att värma upp sommarstugan med direktverkande el. Men då skyddas utrymmet endast mot fukt; du måste fortfarande tömma vattensystemet så att inte rören fryser sönder och missar den positiva effekten av underhållsvärme – att det går fort att värma upp igen. Dessutom finns det mer energieffektiva alternativ än direktverkande el, som en luft-luftvärmepump.

Intelligent sorptionsavfuktare sparar mera

Intelligenta avfuktare infördes med den termiska avfuktaren. Genom att mäta luftfuktighet och temperatur kan avfuktaren se till att endast gå in och avfukta vid behov. Denna typ av mätningssystem finns idag även för sorptionsavfuktare, men de är fortfarande inte lika energisnåla som de termiska avfuktarna.

Här hittar du alla våra avfuktare
Sorptionsavfuktare i vår kunskapsbank

Avfuktare skyddar hemmet mot fukt, mögel och röta 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här