Inför hösten och vintern uppstår många frågor kring uppvärmning av huset, och ett ständigt återkommande ämne är golvvärmen. Drömmer du om golvvärme? Vi svarar på de vanligaste frågorna, så att din dröm kan bli verklighet.

Att vakna upp på vintern och sätta ner fötterna på ett kallt golv är aldrig särskilt behagligt – men det är något som kan åtgärdas. Du kan välja att installera golvvärme i enstaka eller flera rum, om du önskar göra vinterhalvåret lite mer behagligt inomhus. Har du exempelvis en luft-vattenvärmepump är vattenburen golvvärme relativt enkelt ordnat och ger dessutom en bättre besparing.

Vad är en shunt?

En shunt sätts in när man har två olika system i ett, exempelvis golvvärme och radiatorer. Shunten behövs för att golvvärmen inte behöver, eller bör ha, lika hög framledningstemperatur som radiatorerna. Den ser helt enkelt till att blanda vattnet från två olika inlopp till en lämplig temperatur. Vanligtvis sker detta kontinuerligt och anpassar sig efter de aktuella behoven.

Vad är en termostat?

En termostat ser till att hålla en viss temperatur. Termostaten känner av temperaturen, och anpassar temperaturen därefter. Med flera termostater, går det att ha olika temperatur i olika delar av systemet, exempelvis en lägre temperatur i sovrummet.

Vad är en fördelare?

Golvvärmefördelaren fördelar vattnet till de olika zonerna i golvvärmesystemet. Fundera över hur många slingor du behöver; vilka utrymmen du vill kunna styra separat.

Vad är framledningstemperatur?

Den temperatur som leds från värmekällan fram till husets vattenburna system kallas framledningstemperatur. Framledningstemperatur är en förutsättning, som ofta används vid jämförelse mellan olika värmekällor. Hur mycket energi förbrukar systemet vid olika framledningstemperatur?

Vad kostar det att installera golvvärme?

De flesta brukar först ställa sig frågan – vad kostar det att installera golvvärme? Det är svårt att ge ett generellt svar, men uppskattningsvis ca 100 000 kronor för ett system på 60 m2 (exklusive själva golvet och innan rotavdrag). Exakt, vad det kommer att kosta hos dig beror på hur ditt hus är konstruerat och vad som därför krävs för att kunna installera golvvärme. Ta in flera offerter och jämför!

golvvärmefördelare
En golvvärmefördelare fördelar det varma vattnet ut till golvvärmesystemets olika zoner.

Vad behöver jag för att installera golvvärme?

  • VVS-tekniker
  • Elektriker
  • Material för golvvärmesystemet (såsom slang, fördelare, shunt och termostater)
  • Ett bra golv (tätskikt i våtrum!)

Alla dessa fackmän – kan jag installera min golvvärme själv?

Om du är relativt händig och inte har tummen mitt i handen, så kan du utföra en del av momenten vid installation av golvvärme själv, men det är oftast inte något som rekommenderas. Försäkringsbolag kräver att VVS-arbeten ska utföras enligt gällande standard och som lekman, kan det vara svårt att göra allt rätt och även svårt att kunna bevisa att allt utfördes korrekt för försäkringsbolaget, om något skulle gå snett. Vattenläckage kan då bli en mycket dyr affär. Den elektriska installationen måste utföras av en behörig fackman, i detta fall en elektriker. Installerar du ett värmepumpssystem samtidigt så får hantering av köldmedium enligt lag endast utföras av en certifierad kyltekniker.

Om du vill få ner kostnaden genom att göra saker själv, kan du exempelvis riva upp gamla golv och lägga nya golv, men överlåta själva installationen av golvvärmesystemet till fackmän.

Vad för golv bör jag ha över golvvärmen?

Både klinker och trägolv fungerar bra över golvvärme. Dock bör man tänka på att trä ger en ganska bra isolering, och det i sin tur gör att man behöver en högre vattentemperatur i ett tjockare trägolv än i ett tunnare. Klinker å andra sidan kan kännas kallt mot fötterna den tiden på året som man har golvvärmen avstängd. Det kan leda till att man har en längre period när man har golvvärmen på, vilket i sin tur leder till en högre förbrukning av energi. Vilket golv du använder avgör därför vilken framledningstemperatur som är nödvändig.

Vilken bygghöjd har golvvärmen?

Om du installerar golvvärme i ett befintligt rum, är den lägsta bygghöjden 16 mm (exklusive golv). Vilken bygghöjd som behövs hos dig beror på förutsättningarna; exempelvis kan det behövs extra isolering i en källare. Om du bygger helt nytt kräver inte golvvärmen något extra bygghöjd.

Vilken temperatur ska golvvärmen ha?

Boverket har i sina byggnadsregler enligt BBR-99 rekommenderat en golvyttemperatur på 26 ºC. Denna temperatur ska dock inte misstas för systemtemperatur. Framledningstemperaturen ska ligga runt 35-45 ºC under de kallaste dagarna under året, för att du ska få rätt golvyttertemperatur.

Framledningstemperaturen i ditt hem beror på:

  • Golvvärmesystemet (ex. avstånd mellan rören)
  • Effektbehovet
  • Golvet

Varför temperaturen kan hållas såpass låg och samtidigt värma ditt hem beror på att golvvärmen har en stor värmeavgivande yta. En lägre temperatur, ger i sin tur minskade energiförluster och ger dig en bra besparing i kombination med värmepump eller solvärme.

Läs gärna mer om husets värmesystem hos Polarpumpen.

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här