Tomas Wiak, produktchef på Daikin Sverige
Tomas Wiak, produktchef på Daikin Sverige

Apropå Folksams nyss släppta rapport om värmepumpar, passar vi på att ställa ett antal frågor till Tomas Wiak, produktchef på Daikin Sverige. Bättre konstruktioner, seriösa och etablerade leverantörer, samt minskning av sidoimporterade maskiner. – Det är några av de punkter som enligt Wiak är viktiga för en fortsatt positiv utveckling inom värmepumpsbranschen.

Vad tycker du är viktigt att uppmärksamma i rapporten?

Jag blir lite ledsen när jag läser rapporten och speciellt den delen där det framkommer att branschen har överdebiterat för delar samt arbete med upp till 250%! Jag kan tänka mig att det är mindre nogräknade installatörer som ibland föreslår en högre reparationskostnad för att motivera ett utbyte på hela anläggningen. Det är viktigt att vi tillverkare ser över hur vi kan förbättra våra konstruktioner så att de blir driftsäkrare samt billigare att reparera utifall något fel inträffar.

Hur ser du på listningen av ”Bra val av värmepump”, som Folksam sammanställt?
(Se Folksams listning ”Bra val av värmepump”)

Jag anser att det är bra att Folksam har ställt samman en lista på de olika värmepumparna som finns på den svenska marknaden. Det är svårt för slutkunden att bedöma vilken maskin han skall ha och hur han skall väga in de olika för och nackdelarna för maskinerna. Naturligtvis är det väldigt viktigt att kunden använder sig av en seriös och etablerad leverantör så de får hjälp om problem skulle uppstå. För oss på Daikin är det mycket glädjande att se att våra värmepumpar har fått utmärkelsen ”Bra val” i 3 av 5 rekomendationer. Om man däremot tittar på totalpoängen så har Daikin fått 1:a och 2:a plats samt en delad 3:e plats. Det är hedrande betyg.

Varför tror du att skadekostnaderna för Folksam har minskat?

Jag tror att den stora anstormningen av epidemiska kompressorskador som drabbade många ägare av luftvärmepumpar har ebbat ut och nu ser vi en minskning av dessa till mer realistiska nivåer. Likaså har garantitiderna på maskinerna ökat i snitt tack vare 2 anledningar: Bättre garantier från de etablerade generalagenterna, samt en minskning av sidoimporterade maskiner som hade i bästa fall materialgaranti i praktiken, då många importörer inte ”orkade” med den finansiella bördan som en riktig garanti innebär.

Vad är Daikins strategi för att undvika obehöriga installatörer / reparatörer?

Daikin har en regelbunden översyn av sina återförsäljare, vi tittar dels på regresskostnaderna per återförsäljare dels på om det kommer in klagomål från slutkunder på desamma. Om någon återförsäljare är överrepresenterad så tar vi en diskussion med dem. Ser vi ingen förbättring så gör vi det enda rätta för våra slutkunder och det är att vi stänger ner den återförsäljaren. I de fallen vi ser att någon jobbar oseriöst och försöker dra nytta av vårt goda varumärke så går vi ut med information om det på vår återförsäljarhemsida.

Har ni någon data över antalet fel på just Daikins maskiner, samt hur felorsakerna är fördelade andelsmässigt?

Vår kompressorkonstruktion är mycket driftsäker och har en lång livslängd. Statistiskt sett så har vi mindre än 3 kompressorreklamationer per 1000 maskiner, det innefattar även installationsrelaterade fel. För ett antal år sedan var haverier på fläktmotorerna till innerdelarna ett vanligt förekommande fel hos alla tillverkare men det är borta hos de flesta nu.

Har du något råd till konsumenten, utifrån vad rapporten visar?

Se till att din leverantör har bra betyg på diverse konsumentsidor på internet, ex. Rejta / Reco / Trustpilot. Där kan du få en hel del information om hur det troligtvis kommer att fungera med din maskin efter leverans. Kontrollera gärna med tillverkarna att säljaren verkligen är en återförsäljare som inte importerar maskinerna själv från utlandet. De flesta tillverkarna tar inget garantiansvar på sidoimporterade maskiner och det är lätt att stå med ”Svartepetter” i handen om företaget skulle komma på obestånd.

Tack, Tomas, för mycket givande svar!

Läs hela rapporten här.
Hitta Daikin luft-luftvärmepumpar här.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här