vinterguide - snöiga grenar

Det kalla vädret sätter luft-luftvärmepumparna på prov och de frågor vi får just nu speglar vilka utmaningar det kalla vädret erbjuder. För att underlätta för dig som har en luft-luftvärmepump sätter vi därför ihop en vinterguide för luft-luftvärmepumpar, där vi samlar våra bästa råd och tips.

Innehåll

 1. Inför vintersäsongen
 2. Inställning på pumpen för värmedrift
 3. Inställning av primär värmekälla
 4. Bäst spridning av värmen från luft-luftvärmepumpen
 5. Större energibesparing
 6. Hantera luftvärmepumpens avfrostning
 7. Använda underhållsvärme
 8. Luftvärmepump + braskamin
 9. Skötsel och underhåll
 10. När det inte blir tillräckligt varmt inne
 11. Vanliga problem under vintern

1. Förbered din luftvärmepump för vintersäsongen

vinter Polarpumpens EnergibloggFörbered din luft-luftvärmepump inför vintersäsongen genom en grovrengöring och en mjuk start, så presterar den bättre under vintern. Med något års mellanrum bör du också beställa service, då en kyltekniker går igenom luft-luftvärmepumpen på djupet.

Läs mer om vintersäsongen:

2. Inställning på pumpen vid värmedrift

Med rätt inställningar får du bäst uppvärmning från din luft-luftvärmepump. Exakt vad som är rätt inställningar skiljer sig från hus till hus. Helt enkelt därför att varje hus är unikt. Vi rekommenderar därför att du testar lite olika inställningar för att se vad som passar bäst i just ditt hus.

Gör så här vid värmedrift:

 1. Använd alltid värmepumpens ”Heat”-läge vid värmedrift. På många fjärrkontroller ser det ut som en sol (lätt att förväxla med snöflingan som symboliserar luftkonditionering)
 2. Ställ in önskad temperatur.
 3. Ställ in önskat fläktläge eller använd automatiskt fläktläge.

Tänk på att:

 • du kan behöva ställa in något högre temperatur, för att få rätt temperatur längre bort i huset.
 • ett högt fläktläge ger bäst värmespridning och bäst energibesparing (och tyvärr lite högre ljud).
 • uppvärmningen går inte snabbare om du ställer in en högre temperatur – det sliter bara onödigt mycket på pumpen och ger väldigt många avfrostningar.

Läs mer om värmedrift:

3. Inställning av primär värmekälla

En luft-luftvärmepump är ett komplement till primär värmekälla. Den primära värmekällan ska ha möjlighet att värma upp hela huset om luft-luftvärmepumpen inte räcker till. Alla hus är unika och det är därför omöjligt att säga när en luft-luftvärmepumpen behöver stöd av den primära värmekällan.

Det beror på husets storlek, isolering och planlösning; luftvärmepumpens placering, egenskaper och inställningar; det aktuella utomhusvädret o.s.v. Det bästa är att alltid ha den primära värmekällan redo att hjälpa till. Din luftvärmepump håller längre och ger bättre effekt om den får får rätt uppbackning.

Gör så här för inställning av primär värmekälla:

 • Ställ in din primära värmekälla på ett par grader under det värde du har inställt på luft-luftvärmepumpen.

4. Bäst spridning av värmen från luft-luftvärmepumpen

Airmove för god värmespridning
Airmove för god värmespridning

En luft-luftvärmepump ger luftburen värme. Det innebär att värmen sprids via luften, som alltså måste cirkulera. Det är därför luft-luftvärmepumpen har en kraftig fläkt, som ser till att värmen sprids i huset.

Fläkten står bara för en bråkdel av den energi värmepumpen förbrukar; det är värmeprocessen som kräver energi. Genom att utnyttja fläkten till max får du en optimal värmespridning i huset och en större energibesparing.

Gör så här för bäst spridning av värme med luft-luftvärmepump:

 • Ställ in en hög fläkthastighet
 • Testa olika vinklar för luftflödet, för att hitta det mest effektiva
 • Undvik swing-funktioner
 • Låt dörrar stå öppna

Tips om bäst spridning av värme från luft-luftvärmepum:

 • Värmeflyttare kan hjälpa till att sprida värme mellan våningsplan eller om dörrarna hålls stängda. En värmeflyttare drar inte mycket energi, men hjälper dig att utnyttja värmen från din värmepump i större utsträckning så du behöver mindre stöd från din primära värmekälla.

Produkter för spridning av värme:

Läs mer om spridning av värme:

5. Använd luftvärmepumpen rätt för större energibesparing

Genom att använda luft-luftvärmepumpen rätt undviker du onödigt slitage och sparar mer energi både just nu och på lång sikt.

Gör så här för större energibesparing:

 • Använd en hög fläkthastighet och experimentera med luftflödesriktningen.
 • Stötta upp med din primära värmekälla – se punkt 3.
 • Se till att den varma luften kan ta sig fram i huset – öppna dörrar o.s.v.
 • Installera värmeflyttare (fläktar), som transporterar varm luft från värmepumpen in i stängda rum och mellan våningsplan.
 • Var noga med att utföra det underhåll luft-luftvärmepumpen behöver – särskilt rengöring av filter.
 • Beställ service med något års mellanrum.

Produkter för energibesparing: 

Läs mer om energibesparing:

6. Hantera luftvärmepumpens avfrostning

Vid drift av en luftvärmepump bildas kondens i utedelen, eftersom luften kyls ned när värme utvinns till insidan av huset. Kondensen fryser på lamellerna i utedelen och för att bli av med isen avfrostas utedelen automatiskt genom att lamellerna värms så att isen smälter.

Under tiden gör luft-luftvärmepumpen en paus i uppvärmningen inne i huset, så om luft-luftvärmepumpen står still med jämna mellanrum är allt precis som det ska vara. Tänk också på att avfrostning kan behövas redan vid +7°C.

Hur mycket avfrostningsvatten det blir beror på husets och luft-luftvärmepumpens förutsättningar och det aktuella vädret. 20 liter vatten på ett dygn är helt normalt vid vissa förutsättningar och nyare luft-luftvärmepumpar ger vanligtvis mer vatten än äldre, för att de är mer effektiva. Det är viktigt att vattnet har möjlighet att rinna undan eller att du samlar upp det – läs mer i inläggen nedan.

Läs mer om luftvärmepumpens avfrostnin:

7. Använda underhållsvärme med din luftvärmepump

Idag har de flesta luft-luftvärmepumparna möjlighet till underhållsvärme. Det vanligaste är att det är ett fast läge, medan exempelvis Daikin tillåter dig att ställa in den temperatur du önskar mellan 10 och 30°C.

Underhållsvärme är extra påfrestande för en luft-luftvärmepump, så med underhållsvärme är det extra viktigt att den primära värmekällan är redo att hjälpa till vid behov och att du sköter det underhåll luft-luftvärmepumpen kräver.

Gör så här för att använda underhållsvärme:

 1. Tryck in knappen för underhållsvärme (hoppa över för Daikin  och andra modeller med steglös temperaturinställning)
 2. Ställ in önskat gradantal (inte möjligt på alla modeller)
 3. Ställ in maximal fläkthastighet, om det är valbart.
 4. Kontrollera så att den primära värmekällan är rätt inställd  – se punkt 3.
 5. Rengör filtren med jämna mellanrum och kontrollera så att utedelen inte täcks med snö.

Läs mer om underhållsvärme med luftvärmepump

Tips om att använda underhållsvärme:

Om du vill ha underhållsvärme i en sommarstuga eller ett fritidshus, där du inte vistas dagligen, kan du använda SMS-styrning för att hålla koll på att uppvärmningen fungerar som den ska. Du kan dessutom höja värmen med SMS-styrning så att det är varmt i god tid, när ni besöker stugan.

Produkter för underhållsvärme

8. Luftvärmepump + braskamin

Braskamin och värmepump
Braskamin och värmepump

Luft-luftvärmepumpar och braskaminer fungerar mycket bra ihop. Du kan exempelvis använda en braskamin som primär värmekälla ihop med en luft-luftvärmepump, men det kräver naturligtvis att du är på plats och kan elda vid behov. Luft-luftvärmepumpen kan också hjälpa till att sprida värmen från braskaminen till en större del av huset. I princip alla luft-luftvärmepumpar tillåter nämligen att man endast använder fläktläge.

Tänk på att stänga av luft-luftvärmepumpens autoläge:

 • Aldrig använda luft-luftvärmepumpens autoläge om du samtidigt använder braskaminen. Då kommer luft-luftvärmepumpen använda energi till att kyla ner luften, om det blir för varmt.

Läs mer om braskamin och luftvärmepump:

9. Skötsel och underhåll av luftvärmepump

Vintertid är det extra viktigt att kontrollera så att luft-luftvärmepumpen mår bra. Förutom vanligt underhåll bör du se till att avlägsna snö från utedelen och kontrollera så att inte smältvatten från tak droppar/rinner ner på utedelen och fryser till is.

Detta ska göras vid skötsel och underhåll av luftvärmepump

 • Filtren i en luft-luftvärmepump ska rengöras med jämna mellanrum. Instruktioner för hur du går tillväga hittar du i din manual.
 • Avlägsna snö och is på luft-luftvärmepumpens utedel.
 • Se till att avfrostningsvattnet inte fryser på under utedelen – se punkt 6.

Läs mer om skötsel och underhåll av luftvärmepump:

10. När det inte blir tillräckligt varmt inne

Tyvärr händer det att det inte blir så varmt som man önskar inne, när temperaturen utomhus sjunker. Ofta har det naturliga förklaringar, såsom att luft-luftvärmepumpens kapacitet helt enkelt inte räcker till. I inläggen nedan kan du få hjälp att reda ut varför, men också tips och råd för hur du kan förbättra situationen.

Läs mer hur du får det varmt och skönt innomhus:

11. Vanliga problem under vintern

Ta hjälp av inlägget nedan för att identifiera och lösa några vanliga vinterproblem:

Läs mer om luftvärmepumpar för värme och kyla i hus och villor

7 KOMMENTARER

  • Hur mycket el luftvärmepumpen drar när man har inställningen 21 grader beror på omständigheterna, så det är omöjligt att säga utan att veta mer än så. Hur kallt är det ute? Vilken luftvärmepump är det? Har den rätt kapacitet för huset? m.m. Vid 21 grader inne kan luftvärmepumpen dra mer eller mindre el beroende på hur hårt den får jobba. Till viss del är det ju också så att luftvärmepumpen drar lite mer el, om den ska värma till en högre temperatur. Men det är också viktigt att man har en lagom temperatur i huset, så att man mår bra.

 1. Särskilt vid höst och när det minusgrader på natten och kanske bra med sol på dagarna har jag använt timer så att jag stänger av typ kl 2300 sätter på på morgonen 0500 och stänger av när huset är tomt på folk för att sedan
  Sätta på när folk är hemma från jobb o skolor.
  Är det elvänligt eller inte?

  • Hej,

   Hur elvänligt det är beror på hur mycket värme huset tappar medan värmen är avstängd. Om huset får en hel del värme på dagen när det är soligt ute, kan man ha luftvärmepumpen avstängd under dagen och sätta på den när man kommer hem. Men generellt krävs det en del energi för att värma upp när värmen har sjunkit, så det är inte säkert att man gör en energivinst på att göra så här.

   Med vänlig hälsning
   Polarpumpen

 2. Jag har min Daikin i ett någorlunda väl isolerat uterum (tak och golv) men med mycket glas. Jag skulle vilja vinterförvara mina växter där och ha runt 10- 15 grader. Är det då lämpligt att ställa in pumpen på ”heating” 10 grader och låta det vara så över vintern? Någon annan inställning som är bättre? Jag förstår att det beror på väderlek och andra omständigheter, men mellan tummen och pekfingret vad skulle det kosta. Är det en ekonomiskt försvarbar lösning?

  • Hej Johan,

   Att använda en luftvärmepump i ett någorlunda välisolerat uterum, låter som en bra idé och borde vara en försvarbar lösning. Att sätta på heating och en låg temperatur borde funka. Se till att använda ett högt fläktläge också.

   Du säger att det är mycket glas. När det gäller glas för uterum, finns det ju olika sorter, egentligen olika väl isolerade, beroende på vilken säsong uterummet är anpassat för. Detta är en faktor, när det kommer till energiförbrukningen. Och eventuellt kan det vara idé att se över om det går att öka på isoleringen något under vintern.

   Tyvärr är det väldigt svårt att komma med en höftning, angående kostnad. Du har exempelvis inte angett hur stort uterummet är eller var i landet det ligger, så det är egentligen omöjligt att gissa. Men om omständigheterna inte är allt för knepiga, borde det vara en ekonomiskt försvarbar lösning.

   Med vänlig hälsning
   Polarpumpen

 3. kan jag stänga av luftvärmepumpen under perioden oktober till april ?
  Måste jag köra den någon gång per månad för att undvika problem ?
  Hur många timmar måste den då köras vid varje tillfälle ?
  Tacksam för svar

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här