Fukt på vind

Du har bestämt dig för att investera i en avfuktare för att hindra bland annat mögel och röta från att flytta in hemma hos er. Frågan är nu vilken avfuktare som passar bäst utifrån ditt och din familjs behov.

När det är dags att välja avfuktare finns det några aspekter som kan vara bra att tänka över. Du bör kunna jämföra effektiviteten, energiförbrukningen och kapaciteten på de avfuktare du funderar över. Du bör även se över vart du vill placera avfuktaren, vilken temperatur utrymmet du vill avfukta har idag och hur hög den relativa luftfuktigheten är.

Vilken avfuktare passar hemma hos mig?

Termisk avfuktare minskar fukt med värme
Termisk avfuktare minskar fukt med värme

Termisk avfuktare passar mycket bra om du ska avfukta antingen vind och/eller krypgrund. En intelligent termisk avfuktare mäter med jämna mellanrum bland annat temperatur och luftfuktighet vilket innebär att avfuktaren endast är igång vid behov. Detta innebär att avfuktaren blir effektiv och energisnål, då den vet att en kort period av hög luftfuktighet inte är en risk för mögel och röta.

Avfuktaren använder sig av värme och gör det fuktiga utrymmet varmare. När den termiska avfuktaren är igång aktiveras en värmeslinga för att värma upp luften i utrymmet som ska hållas torrt. Detta innebär att den relativa fuktigheten sänks och rummet hålls fritt från onödig fukt.

Sorptionsavfuktaren X4 från Drybox spar energi samtidigt som den effektivt avfuktar luften. Jämfört med kostnaden för att värma upp ett fuktigt utrymme sparar du upp till 25-50% med en sorptionsavfuktare
Sorptionsavfuktaren X4 från Drybox spar energi samtidigt som den effektivt avfuktar luften. Jämfört med kostnaden för att värma upp ett fuktigt utrymme sparar du upp till 25-50% med en sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktaren passar bra hemma hos dig om du ska avfukta vind eller krypgrund. Den drar in fuktig luft i en rotor som är fylld med ett hjul eller block av silica gel. När rotorn är full med fukt, torkas den ur med värme. De var tidigare mycket populära men har fått stiga lite åt sidan för modernare varianter, även om det är en mycket effektiv och beprövad avfuktare. Varför de inte är så populära längre är bland annat för att de kräver mycket energi och därför blir dyra i drift. De flesta modellerna kan om man kör på fläktdrift arbeta för att ventilera ut radon.

Hygrodynamisk avfuktning bygger på ventilation - rörelser i luften
Hygrodynamisk avfuktning bygger på ventilation – rörelser i luften

Den hygrodynamiska avfuktaren avlägsnar fukt från ditt hem genom ventilation vilket är en energieffektiv lösning. Detta innebär att det utrymme du vill avfukta ventileras och denna ventilation torkar luften från fukt. Avfuktaren har sensorer som mäter de aktuella förutsättningarna och ventilerar endast när det är nödvändigt och förbättrar luften inomhus. Den hygrodynamiska avfuktaren passar på att ventilera när luftfuktigheten och temperaturen utomhus kan ge en förbättring. Även den ventilerar ut radon och andra partiklar som kan vara skadliga för dig och din familj.

I och med att det är en ventilation kostar en hygrodynamisk avfuktare dig inte många kronor i drift, men kan ibland behöva kompletteras av andra avfuktare som till exempel en termisk avfuktare. De två tillsammans blir en komplett och energisnål lösning för avfuktning i ditt hem.

En så kallad kondensavfuktare avfuktar genom att fuktig luft sugs in genom kylslingor. Genom att sänka temperaturen på luften når fukten 100 % RF (Relativ Fuktighet) och kondenserar. Vattnet droppar ner i en behållare och den kalla luften går vidare genom ett värmeelement och ut i utrymmet igen.
En så kallad kondensavfuktare avfuktar genom att fuktig luft sugs in genom kylslingor. Genom att sänka temperaturen på luften når fukten 100 % RF (Relativ Fuktighet) och kondenserar. Vattnet droppar ner i en behållare och den kalla luften går vidare genom ett värmeelement och ut i utrymmet igen.

En kondensavfuktare passar bäst om du vill avfukta ett redan varmt och fuktigt område, till exempel din tvättstuga och är inte lämplig att ha på din vind eller krypgrund. Denavfuktar luften genom att kondensera fukten i luften och på så sätt göra luften torrare. Avfuktaren tar in fuktig luft, kyler ner den så kondens uppstår. Vattnet fångas upp i en behållare och den nerkylda luften värms upp och släpps ut igen, men med en lägre luftfuktighet. Att avfukta luften på detta sätt är mycket effektivt. Dock avtar effekten vid lägre temperaturer och när det är kallt fungerar den inte alls.

Kombinerade avfuktare

Det finns även avfuktare som är kombinerade. Exempelvis är grundversionen av TrygghetsVakten Krypgrund en termisk avfuktare men de mer avancerade versionerna använder även en hygrodynamisk avfuktningsteknik. TrygghetsVakten Vind är utformad tvärtom, i grunden är den en hygrodynamisk avfuktare och den mer avancerade versionen använder dessutom termisk avfuktning. Kombinationen av hygrodynamisk och termisk avfukting är mycket effektiv och energisnål.

Finns det oberoende tester att ta del av?

Test av avfuktare kan man hitta hos Energimyndigheten. Dock är testen av avfuktare oerhört begränsade och rekommendationen är att kontakta en återförsäljare och be dessa om professionella råd. Vi kan hjälpa dig att välja vilken avfuktare som passar ditt hem.

Avfuktare skyddar hemmet mot fukt, mögel och röta

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här