Att värna om vår miljö på olika sätt är på många företags och privatpersoners agenda, vilket är oerhört positivt. En värmepump i kombination med en solfångare är en investering som är både miljövänlig och lönsam – om ni har rätt förutsättningar i ert hem.

Solfångare plockar upp värmen direkt från solenergin, och värmen används sedan till att värma vatten. Då solen främst tittar fram under sommarhalvåret kan den fungera till att värma poolvatten eller tappvarmvattnet i hemmet eller i fritidshuset. Solfångare kan fungera som poolvärmare, men eftersom den är beroende av vädret är den inte lika pålitlig som en poolvärmepump. Det är även uträknat att en solfångare kan stå för halva årsproduktionen av varmt tappvatten om den används på rätt sätt.

När det gäller solenergi är det viktigt att skilja på solceller som producerar el och solfångare som producerar värme.

Det finns många anledningar till varför det är bra att komplettera din värmepump med solfångare

  • Solfångaren drar ner på värmepumpens elförbrukning då den bidrar till uppvärmning av tappvattnet.
  • Värmepumpens kapacitet förbättras så att den ger mer värme och behöver mindre tillskottsenergi från elpatronen.
  • Drifttiden på värmepumpen minskar. Detta innebär ett mindre slitage och en ökad livslängd för kompressorn.
  • I en bergvärmepump kan solfångaren hjälpa till att återladda borrhålet.

Fördelar med solfångare

En solfångare kräver väldigt lite energi för att hållas igång, den kräver endast energi för cirkulationen. Solfångaren utnyttjar gratis värmeenergi, har en väldigt liten miljöpåverkan och ökar värdet på ditt hus.

Nackdelar med solfångare

Det finns några få nackdelar med att ha solfångare som energigivare. I Sverige kan vädret vara opålitligt och solvärmetillskottet är förhållandevis litet under vinterhalvåret.  Solfångare har en ganska så hög engångskostnad och är känsliga för skugga, vilket kan göra de svårplacerade.

Luft-luftvärmepump och solfångare

Luft-luftvärmepump och solfångare är mycket bra komplement till varandra. Vanligtvis är de två separata system som arbetar sida vid sida, det ena för att värma tappvarmvatten och de andra för att värma huset. Solfångaren bidrar då, tillsammans med elvärme i varmvattenberedaren, till att värma tappvarmvattnet medan luft-luftvärmepumpen värmer upp huset.

Under sommarhalvåret, från april till oktober, kan solvärmen från solfångaren ge upp till 90 % av värmebehovet för tappvarmvatten. Under vinterhalvåret i Sverige är motsvarande siffra ungefär 20 %. Om det då finns ett varmvattenbehov under sommaren täcker solfångaren 50-60 % av värmebehovet för en familj på fyra personer. Denna höga besparing av el lönar sig på längre sikt då luft-luftvärmepumpen är optimal för uppvärmningen av huset och solfångaren värmer tappvarmvattnet bättre.

Luft-vattenvärmepump och solfångare

En luft-vattenvärmepump värmer både ditt hem och ditt tappvarmvatten. Kopplar du en solfångare till din luft-vattenvärmepump kan du låta den vila under sommaren samtidigt som du får en billig och miljövänlig uppvärmning av ditt hem. I kombinationen luft-vattenvärmepump och solfångare ersätter solvärmen endast den el kompressorn i värmepumpen använder sig utav, men du kan å andra sidan låta solfångaren stå för uppvärmningen av tappvarmvattnet under sommarhalvåret och då låta din luft-vattenvärmepump vila.

Frånluftsvärmepump och solfångare

En frånluftsvärmepump kan användas till att värma både hemmet och tappvarmvattnet. Den största fördelen från solfångaren får frånluftsvärmepumpen när de arbetar i separata system, som vid luft-luftinstallationen när värmepumpen inte är ansluten till systemet för tappvarmvatten. Då konkurrerar inte systemen om värmen, utan solvärmen ger en besparing.

Bergvärmepump och solfångare

Bergvärme är återanvänd solvärme, men bergvärmepumpen hämtar solvärmen från jorden, istället för som solfångaren som hämtar den från solens strålar. Precis som med tidigare nämna värmepumpar fungerar solfångaren bäst om systemen är separata. Solfångare i kombination med bergvärme har dock en annan mycket viktig egenskap, solvärmen kan användas för att ladda borrhålet. Detta innebär att solfångare kan hjälpa till om borrhålet har blivit exempelvis underdimensionerat. Energin från solvärmen kan också hjälpa till om bergvärmepumparna är tätt placerade och borrhålen inte kan ladda naturligt.

Solfångare i sommarstuga

Både solfångare och solceller är smarta lösningar om du bor i en sommarstuga då det är en miljövänlig och smart investering. Är det el du är ute efter är solceller är att föredra men är det varmt tappvatten du är ute efter är solfångare en smart lösning. Det finns olika storlekar och olika sorters solfångare beroende på storlek och användning av din sommarstuga.  De vanligaste solfångarna för privatpersoner är vakuumrörsolfångare eller plana solfångare. Plana solfångare har en längre livslängd än vakuumsolfångare och ger en bättre effekt utslaget över året, men är inte lika effektiva som vakuumsolfångare under de varmaste sommarmånaderna. Vilken solfångare som passar för din sommarstuga beror alltså på vilket syfte du skaffar solfångaren och när du främst ska använda den.

Besparing

Att beräkna en återbetalningstid för ett system med värmepump och solfångare är svårt eftersom förutsättningarna varierar. Man bör ta hänsyn till värmepumpens kapacitet, hushållets varmvattenanvändning, dimensioneringen av värmesystemet och solförhållanden när man räknar på besparingen. Och bland annat solförhållanden är inte så lätt att räkna på förhand.

Man har räknat på att en solfångare ger från 300 till 700 kWh per kvadratmeter och år.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här