uppvärmning hus

Idag har närmare 60% av alla svenska småhus en värmepump. Och antalet hus med värmepump har ökat med nästan 50% sedan 2009. Vi kan bara konstatera att värmepumpen blir allt mer populär.

Luft-luftvärmepumpar och bergvärmepumpar mest populära

Över hälften av värmepumparna i Sverige är någon form av luftvärmepump, av dessa är luft-luftvärmepumparna vanligast. Det är dock något vanligare med en bergvärmepump än just en luft-luftvärmepump.

VärmepumpAntal
 Luft-luftvärmepump 393 000
 Luft-vattenvärmepump 130 000
 Frånluftsvärmepump 92 000
 Berg-, jord- el. sjövärmepump 420 000
 Kombinationer av värmepumpar 92 000
 SUMMA1 127 000

Värmepump som viktigaste värmekälla

Sammanlagt står en värmepump för huvuddelen av uppvärmningen i ca 45% av småhusen i Sverige, även om det finns en värmepump i nära 60% av småhusen.

Runt 21% av husen i Sverige använder i huvudsak en luftvärmepump för uppvärmning och 23% av småhusen använder en berg-, jord- eller sjövärmepump (enbart eller i kombination med annan uppvärmning).

Vanligt med endast el för uppvärmning

Trots värmepumparnas popularitet är det fortfarande relativt vanligt med endast elvärme. Närmare 9% av småhusen i Sverige värms idag av endast el (direktverkande el eller vattenburen elvärme) och saknar värmepump.

Hur går det för annan uppvärmning?

Runt en fjärdedel av småhusen i Sverige värms med biobränsle eller biobränsle i kombination med annat.  Fjärrvärme (och i kombination) värmer ca 14% av småhusen. Småhusen som värms med olja (helt eller delvis) minskar och är nu nere på 1%, liksom husen som värms med gas.

Blev det inte 100%?

Om du var riktigt uppmärksam märkte du att det inte blev 100%. Det beror på att det i statistiken även finns en grupp med övrigt på ca 5%.

Källa: Energimyndigheten

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/bostader/energistatistik-for-smahus-2016.pdf

Läs mer om de olika typerna av värmepumpar

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här