Sommaren är här och runt om i landet slås luftkonditioneringen på. Har du en luftkonditioneringsanläggning eller en luft-luftvärmepump, som krånglar? Här berättar vi om några vanliga problem och hur du kan åtgärda och undvika dem.

1. Vattenläckage inomhus

AC:n har ett system som tar hand om kondensvattnet som bildas när AC:n är igång. Vattnet samlas upp i botten på innedelen och rinner sedan vidare ut genom en dräneringsslang, som går ut genom väggen till utsidan av huset. Om det läcker vatten på insidan, är det dräneringen som inte fungerar som den ska.

vattenläcka i hus
Om luftkonditioneringens dräneringsslang är blockerad kan det bli en vattenläcka i huset.

Tre möjliga anledningar till varför innedel läcker vatten

  1. Dräneringsslangen är blockerad av exempelvis gamla löv eller jord. – Avlägsna denna blockering!
  2. Enheten är monterad snett. – Kontrollera och kontakta din installatör vid behov!
  3. Dräneringsslangen har inte en tillräcklig lutning. – Kontrollera enheten och kontakta din installatör, om behovet finns!

2. Dålig lukt från luftkonditioneringen

Dålig lukt ifrån luftkonditioneringens innedel hänger också ihop med det kondensvatten som bildas inuti innedelen. Om underhållet är eftersatt och anläggningen är full av damm och smuts, kan detta lukta illa, när det blir blött av kondensvatten.

En dammig innedel torkar långsamt och detta innebär en risk för mögelangrepp. I värsta fall är den dåliga lukten ett påbörjat mögelangrepp. Möglet och den dåliga lukten sprids snabbt till hela huset, när anläggningen fläktar runt luften.

Gör så här för att undvika och avlägsna dålig lukt

  • Sköt underhållet, d.v.s. rengör filtren, så minimerar du risken för dålig lukt och mögelangrepp.
  • Dra inte ur sladden till luftkonditioneringen direkt när du stänger av. Många anläggningar har funktioner för att torka ut innedelen efter luftkondtioneringen, men det funkar inte om du drar ur sladden.
  • Beställ service – då rengörs anläggningen på djupet.

Skötsel av luftkonditionering

3. Luftkonditioneringen verkar arbeta hårt

Vissa dagar får din AC arbeta hårdare än andra av helt naturliga anledningar till följd av ökade temperaturer utomhus. Detta är inte farligt, men det finns knep du kan ta till för att minska slitaget och få luftkonditioneringen att hålla längre.

Tre tips för att minska slitaget på din AC

  1. Ställ in ett hög fläktläge, så sprids den svala luften bättre i huset.
  2. Ställ in den temperatur du önskar. Det går inte fortare för att du sätter luftkonditioneringen på 15 grader istället för 22.
  3. Hjälp luftkonditioneringen genom att hålla fönster och dörrar stängda. Dra för persienner/gardiner och markiser.

Så använder du din luftkonditionering på rätt sätt

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här