energiöverenskommelse

Diskussionerna har pågått länge bakom låsta dörrar. Liberalerna hoppade av… Beslutet har låtit vänta på sig, men i fredags var det äntligen dags. Då presenterade regeringen tillsammans med tre av allianspartierna Sveriges nya Energiöverenskommelse.

Grundpelare för den svenska energipolitiken

Svensk energipolitik ska enligt överenskommelsen ha samma grundpelare som energisamarbetet i EU:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Konkurrenskraft
  • Försörjningstrygghet

Mål för hållbar framtid

Partierna har också satt upp ett antal mål för en mer hållbar framtid, som bland annat innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och att Sverige därefter ska uppnå negativa utsläpp.

Kärnkraften i centrum för debatten

Framtiden för kärnkraften har haft en central position i diskussionerna. De olika partierna har mycket skilda åsikter om hur miljövänligt det är med kärnkraft, och detta är anledningen till att Liberalerna lämnade diskussionerna; de fick inte gehör för sin åsikt att kärnkraft är det miljövänligaste alternativet.

Så vad händer med kärnkraften? Kärnkraften ska inte subventioneras. Samtidigt kommer man att kunna göra nya investeringar i kärnkraften. Något som behövs, så att reaktorerna kan möta kommande säkerhetskrav. Man betonar också att det är ett mål att man ska uppnå en 100 % förnybar elproduktion 2040, och att det inte innebär att kärnkraft kommer att förbjudas.

Positivt mottagande för energiöverenskommelsen

Överenskommelsen har fått ett positivt mottagande överlag. Exempelvis från olika miljöorganisationer och aktörer i branscherna som är kopplade till energisektorn.

Ta del av energiöverenskommelsen:

http://www.regeringen.se/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här