Svartmögel på vind

I besiktningsprotokoll nämns ofta mikrobiell påväxt eller mikrobiell lukt. Detta skapar frågor som: Vad innebär det? Bör jag vara orolig? Kan det bli dyrt?

Detta är mikrobiell påväxt

Mikrobiell påväxt innebär att det växer någon form av mikroorganismer. I gruppen mikroorganismer eller mikrober ingår bakterier, mögel, röta, alger och andra mycket små organismer. Ibland räknas även virus till mikroorganismer. Mikroorganismer är så små att vi inte kan se dem, utom i mikroskop. Dock kan man se att ett utrymme är utsatt för mikrobiell påväxt och alltså påverkats av en mycket stor mängd mikroorganismer, exempelvis mögel.

Om mikrobiell påväxt finns i ett hus, exempelvis på vinden eller i krypgrunden innebär det alltså att man kan se att något växer där, eller i vissa fall att man känner en mikrobiell lukt, som hänvisar till en påväxt.

Varifrån kommer mikroorganismerna?

Enkelt förklarat så finns mikroorganismer överallt; luften innehåller alltid mikroorganismer och mögelsporer. Men det är förutsättningarna i huset som avgör om de får fäste och börjar växa till i huset. Generellt vill mikroorganismerna ha en tillräckligt hög temperatur, tillgång till näring och fukt för att växa. Exakt vad som krävs skiljer mellan olika typer av mikroorganismer.

Vanligtvis är de flesta förutsättningarna uppfyllda i huset med undantag för fukten. Det är därför det är så viktigt att hålla borta fukt från huset, eftersom tillräckligt med fukt snabbt kan ge mikrobiella angrepp. Tyvärr, är det även vanligt med för höga fuktnivåer i våra hus.

Konsekvenser av mikrobiell påväxt

En mikrobiell påväxt behöver inte vara farlig eller dyr att åtgärda. Konsekvenserna beror på vad det är för typ av påväxt och hur omfattande den är. Röta försvagar exempelvis husets konstruktion i och med att det kraftigt bryter ned trä, och mögel producerar gifter, som i många fall påverkar människors hälsa.

Åtgärder mot mikrobiell påväxt

Mikrobiell påväxt tyder på att fuktnivåerna är för höga i utrymmet. Om det är mycket lite mikrobiell påväxt kan det räcka med att åtgärda problemet med höga fuktnivåer. Det är dock viktigt att veta att det inte förekommer en försvagning av konstruktionen eller att skadliga partiklar kan ta sig in i boytan.

Vanligtvis minskar man fuktnivåerna med en avfuktare. En avancerad avfuktare, som Trygghetsvakten, mäter flera olika parametrar och anpassar insatserna därefter. Vissa varianter av Trygghetsvakten ventilerar även utrymmet och skyddar på så vis boytan från skadliga partiklar och obehaglig lukt. Om fukten beror på läckage eller dålig dränering, ska naturligtvis detta åtgärdas. Du bör också ha marktäckning i krypgrunden, för att skydda mot fukt från marken.

Om den mikrobiella påväxten är något större, krävs sanering och här rekommenderar vi att du vänder dig till en expert eftersom både mögel och saneringsvätskor kan vara mycket giftiga. När den mikrobiella påväxten har sanerats, måste man ändra förutsättningarna så angrepp inte uppstår igen. Vanligtvis gör man detta genom att installera en avfuktare.

Mikrobiell påväxt i vårt fuktlexikon

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här