luftfuktighet på vintern

Luftfuktigheten beror på temperaturen, och hög luftfuktighet kan ge problem med mögel och röta. Men vad händer egentligen med luftfuktigheten på vintern?

Att mäta luftfuktighet

Luftfuktighet kan mätas på två olika sätt – absolut luftfuktighet och relativ luftfuktighet.

Absolut luftfuktighet

När man mäter absolut luftfuktighet mäter man exakt hur mycket fukt som finns i luften. Man mäter antalet gram vatten per kubikmeter luft.

Den absoluta luftfuktigheten är generellt mycket lägre på vintern, i och med att luften inte kan innehålla lika mycket vattenånga vid längre temperaturer.

Relativ luftfuktighethet

När man mäter relativ luftfuktighet tar man även hänsyn till mättnadsångtrycket, det vill säga hur mycket fukt luften kan innehålla vid de givna förutsättningarna. Relativ luftfuktighet anges i procent där mättnadsångtrycket är 100 %.

Under vintern är den relativa luftfuktigheten som högst, och ligger vanligtvis mellan 85 och 95 % i hela landet. Luftfuktigheten är oftast allra högst i södra Sveriges inland, där temperaturen är lägre än vid kusterna.

Temperatur och luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten förändras snabbt, när temperaturen gör det. Om temperaturen stiger en grad sjunker den relativa luftfuktigheten med 6 % och en ökning av temperaturen med fem grader ger en minskning av den relativa luftfuktigheten med 26 %. Av den anledningen använder man ofta värme för att hålla nere luftfuktigheten. Avfuktare som använder värme kallas termiska avfuktare.

På samma sätt ökar den relativa luftfuktigheten markant, när temperaturen sjunker. Om mättnadsånghalten uppnås kommer vanligt vatten att bildas ur luften. Vatten låter kanske inte så farligt, men kan orsaka fuktskador.

Mögel och röta kräver hög relativ luftfuktighet

Hög relativ luftfuktighet är en förutsättning för att mögel och röta ska växa. I ett klimat, som det svenska, där temperatur och fuktighet kan variera snabbt blir risken större för att luftfuktigheten ska bli hög i olika utrymmen i huset. Samtidigt kräver mögel och röta andra förutsättningar och trivs vanligen inte lika bra vid vinterns lägre temperaturer.

Läs mer om luftfuktighet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här