Vete kan utsättas för Mykotoxiner
Vete kan utsättas för Mykotoxiner

Mykotoxiner är gifter som uppkommer av olika giftiga mögelsvampar.  Sporerna för dessa finns överallt i vår miljö men de kräver näring och vätska för att kunna växa, något de får i en fuktig miljö där mögel får frodas.

Mykotoxin – Svampgift

Mykotoxiner är en sammansatt ord av grekiskans två ord; mykes (svamp) och toxikon (gift). Mykotoxinerna är gifter som uppstår när olika mögelsvampar får lov att växa till sig. Mögelsvampar som i sin tur växer på livsmedel och andra sorters organiska material. Människor, eller djur för den delen, som får i sig Mykotoxiner kan få svåra skador på de inre organen.

Mykotoxin skapas av organismer från svampriket, såsom svampar, mögel och jäst. Namnet används ofta som ett samlingsnamn för det gift som angriper sädesslag och kan förstöra exempelvis veteskördar.

Även om man utför en sanering kan Mykotoxinerna finnas kvar länge, och då behöver man en avfuktare för att se till att de inte kommer in i boytan igen.

Påverkan av Mykotoxiner

Akuta förgiftningar av Mykotoxiner är som tur är ovanliga i Sverige. Dock misstänker man att en upprepad exponering av Mykotoxiner misstänks kunna orsaka tumörer och påverka immunförsvaret negativt. De försvagar de levande varelser som utsätts och beroende på människan eller djurets skick kan effekterna vara infektioner, allergier, nedsatt immunförsvar eller andra sjukdomar. Har personen eller djuret redan ett nedsatt immunförsvar eller redan är sjuk kan en hög dos leda till döden.

Halten av Mykotoxiner ökar i samma takt som möglet kan lyckas sprida sig. Skälet till att vissa av mögelsporerna innehåller Mykotoxiner är det fortfarande ingen som riktigt vet, eftersom de inte är nödvändiga för varken tillväxt eller spridning av möglet i sig.  Dock försvagar Mykotoxinerna bäraren vilket gör det lättare för mögelkolonierna att sprida sig.

I Sverige kan man bland annat stöta på Mykotoxinet aflatoxin i ris och jordnötter och bör därför akta sig för skrumpna eller missfärgade nötter.

Mykotoxin i medicinskt syfte

Vissa sorters penicillium kan i sig skapa mykotoxiner som är skadliga för bakterier och på så vis hjälper oss människor och djur mot andra mikroorganismer så som andra mögelarter eller bakterier.

Så länge koncentrationen av sporer ligger på en låg nivå är det inte farligt för oss människor. Mögel livnär ju sig på organisk materia där temperatur och fuktnivå är tillräcklig. Om möglet sedan får möjlighet att sätta sig, så är det mykotoxinerna som ger upphov till den dåliga inomhusluften och sjuka hus.
Mykotoxiner i vårt fuktlexikon

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här