Hygrodynamisk avfuktning bygger på ventilation - rörelser i luften
Hygrodynamisk avfuktning bygger på ventilation - rörelser i luften

Den hygrodynamiska avfuktaren utnyttjar torra perioder i utomhusklimatet, för att genom ventilation avfukta ett fuktigt utrymme. Detta ger en mycket ekonomisk avfuktning, som ofta är tillräcklig för mindre allvarligt utsatta utrymmen.

Vad innebär hygrodynamisk?

Hygro är ett grekiskt förled som betyder våt eller fuktig. Dynamisk handlar om förändring eller utveckling. Dynamik är vetenskapen om krafters inverkan på rörelser. Det blir kanske inte helt tydligt hur denna typ av avfuktning fungerar, men hygrodynamisk avfuktning innebär att ett fuktigt utrymme ventileras då ventilationen är uttorkande. Utrymmet avfuktas genom rörelser i luften.

Den hygrodynamiska avfuktaren ventilerar smart

Hygrodynamisk avfuktningsteknik inkluderar sensorer som mäter de aktuella förutsättningarna. På så vis kan avfuktaren ta reda på om ventilation är en lösning eller inte för tillfället. Genom att utnyttja torrare perioder i utomhusklimatet blir avfuktningen mycket ekonomisk. Det kostar inte många kronor att driva sensorer och fläktar. En fördel med att använda ventilation för avfuktning är också att skadliga ämnen ventileras ut istället för att leta sig in i boytan.

Ventilation sänker inte alltid luftfuktigheten

Det är inte alltid som den relativa luftfuktigheten utomhus är tillräckligt låg för att kunna verka uttorkande för ett fuktigt utrymme. Exempelvis ligger den genomsnittliga luftfuktigheten under vintern oftast mellan 85 och 95 % i hela Sverige. Samtidigt ger en relativ luftfuktighet på 70 % risk för påväxt av mögel och röta. Men genom att utnyttja torra perioder i utomhusklimat kan den hygrodynamiska avfuktaren ändå ge en mycket god effekt, där endast regelbunden ventilation inte hade fungerat.

Hygrodynamisk och termisk avfuktare -ekonomiskt och tryggt

I vissa fall är inte den hygrodynamiska avfuktaren tillräcklig. Då finns möjlighet att använda en kombinerad hygrodynamisk och termisk avfuktare. Då används hygrodynamiken så långt det är möjligt, men den termiska avfuktarens värme hjälper till om avfuktaren bedömer att det finns en risk för påväxt av mögel och röta, samtidigt som det är för fuktigt ute för att avfukta genom ventilation. Detta ger en både ekonomisk och trygg avfuktning. Ekonomisk eftersom avfuktaren väljer den mest energisnåla lösningen, men också trygg eftersom det alltid går att få tillräckligt skydd mot mögelpåväxt.

TrygghetsVaktens hygrodynamiska avfuktare

TrygghetsVakten har flera avfuktare som utnyttjar hygrodynamisk avfuktning. För vinden finns TrygghetsVakten Vind Start – en hygrodynamisk avfuktare, som ofta ger ett tillräckligt skydd för vinden. Om du vill ha lite tryggare avfuktning eller vinden redan har utsatts för angrepp av mögel och röta, bör du istället välja den uppgraderade versionen TrygghetsVakten Classic, som dessutom inkluderar termisk avfuktning för extra säkerhet.

För krypgrunden finns TrygghetsVakten Krypgrund, som är en termisk avfuktare, men de uppgraderade versionerna TrygghetsVakten Pro inkluderar hygrodynamisk avfuktning. Den hygrodynamiska avfuktningen skyddar boytan från lukt, mögelgifter, radon och andra skadliga ämnen, som kan finnas i en fuktutsatt krypgrund.

Här finns avfuktare för vind och krypgrund
Hygrodynamisk avfuktning i vår kunskapsbank

Avfuktare skyddar hemmet mot fukt, mögel och röta 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här