kackerlackor

Fastigheten Delfinen 15 riskerar att tvångsförvaltas. De boendes hälsa anses vara i fara på grund av mögel, fukt, ohyra och drag. Miljönämnden har länge intresserat sig för den vanvårdade byggnaden.

Brister upptäcktes redan 2012

I en stickprovskontroll 2012 upptäcktes en rad brister och man menade redan då att det förelåg hälsorisker. Man hittade exempelvis dörrar, trösklar och köksinredning, som var trasig. Där fanns element som satt löst och innertak som hade lossnat, och dessutom läckte, när det regnade.

I badrum fanns mögelangrepp i väggar och tak. Fönstren var istället angripna av röta och en del av dem kunde man inte stänga alls. Precis som mögel- och rötangreppen antyder var luftfuktigheten i lägenheterna mycket hög, vilket troligen berodde på att ventilationen fungerade dåligt.

Både silverfiskar och kackerlackor levde i lägenheterna och kliande utslag hos de inneboende gjorde att man även antog att där kunde finnas vägglöss.

Fastighetsägaren har inte vidtagit åtgärder

Till följd av alla dessa fynd, konstaterade man att underhållet var obefintligt. Miljönämnden har förgäves försökt få fastighetsägaren att åtgärda bristerna omgående, men man har inte lyckats delge fastighetsägaren om beslutet, som även hotade med att fastighetsägaren riskerade vite på 200 000 kronor. Polisen misstänker att fastighetsägaren medvetet har försökt hålla sig undan och man konstaterade i maj 2013 att bristerna kvarstod. Fastighetsägaren har dock betalat fakturor från Miljönämnden och Miljönämnden anser därför att han måste veta vad som håller på att hända.

Samlad inspektion i år

I år genomfördes en inspektion av miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och räddningstjänsten gemensamt. Dessutom besiktigades fastigheten av en oberoende part. Nu konstaterade man att ett fullgott brandskydd måste upprättas, samt att alla elinstallationer bör ses över. Summan för vite, höjdes nu till 750 000 kronor.

Vid inspektionen berättade boende om hälsobesvär, som hosta, andningsbesvär och barn som ofta drabbades av olika sjukdomar. En familj vågade inte lägre sova i lägenheten, eftersom de inte ville utsätta sina barn för fara.

Ansökan om tvångsförvaltning

Miljönämnden gick tillslut in och ansökte om tvångsförvaltning av den aktuella fastigheten. Mögelsanering måste utföras och dessutom måste ventilation, el och rör ses över. Landskronahem föreslogs få ta hand om tvångsförvaltningen och de har de resurser som krävs för att erbjuda de boende ett temporärt boende då åtgärderna utförs. Nu väntar domstolens beslut och om de går på linjen om tvångsförvaltning, kan åtgärder vidtas även utan att fastighetsägaren har delgivits.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här