Underhållet i svenska skolor är eftersatt, skriver ”Astma och allergiförbundet”. Både de barn som går i skolan och de vuxna som dagligen vistas i miljön drabbas, vilket också kan leda till sämre prestationer. När arbetsmiljön är dålig, blir resultaten också därefter. Kanske är detta också en förklaring bakom de dåliga PISA-resultaten?

9 barn med allergi i varje skolklass

Idag har i genomsnitt 9 barn i varje skolklass någon typ av allergi. Fuktskador kan orsaka både astma, allergier och olika luftvägsbesvär. Men det är också vanligt med huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter, något som i stor utsträckning även påverkar skolarbetet. Lärare har svårare att orka med och eleverna kan få problem med koncentrationen och att genomföra de uppgifter som de ska.

Dålig arbetsmiljö

Skolmiljön uppvisar en rad olika brister. Energimyndigheten och Boverket har i en undersökning visat att 40 % av alla skolor har fuktskador, och förutom dessa har ytterligare 40 % konstruerats så att där finns en risk för problem med fukt.

Även ventilationen är dålig i många skolor. Hela 40 % av alla skolor har inte blivit godkända i en obligatorisk ventilationskontroll.

Med tanke på hur dålig arbetsmiljön är, och att kommunerna inte har råd att göra särskilt mycket åt situationen, kommer allergier m.m. troligen att fortsätta öka bland våra barn och ungdomar.

PISA-rapporten har satt fokus på skolan

Den nyligen genomförda PISA-rapporten har satt ett stort fokus på den svenska skolan, i och med att resultaten är sämre än någonsin. Hittills har debatten i stort fokuserat på politik och hur skolan är utformad och styrs. Kanske borde en del även fokuseras på skolornas lokaler. Troligen finns många förklaringar till det dåliga svenska resultatet, men kanske kan de dåliga lokalerna också vara en delförklaring?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här