Tidigare i höst presenterade regeringen flera nya investeringar för klimatet. Stöd för solenergi ökar rejält – från 50 till 390 miljoner per år.

Solenergi har länge varit en dyr investering och är det fortfarande, trots att kostnaderna mer än halverats de senaste åren. Att detta är framtiden råder det däremot inga tvivel om. 2016 investerar regeringen sammanlagt 4,5 miljarder för klimatet och 330 miljoner är avsatta för solenergi. På sikt är målet att Sverige ska ha 100 % förnybar energi.

Enligt Energimyndigheten installerades dubbelt så mycket solenergi 2014 som föregående år. En stor ökning, men ökningen kommer från en väldigt låg nivå då endast 0,06 procent av den totala elanvändningen kommer från solen.

Energimyndigheten ger bland annat stöd till olika forskningsprojekt som syftar till att utveckla solenergin och effektivisera solcellers förmåga att ta tillvara på den energi som fångas upp.
Bland annat stöds forskningsprojekt som med hjälp av nanoteknik kan effektivisera solceller och på så sätt minska kostnaderna.

Lagring av solenergi – nyckeln till billigare förnybar energi

Behovet av att kunna lagra energin som skapas med hjälp av solceller är stort, inte minst i Sverige där antalet soltimmar är få under en stor del av året. När denna fråga löser sig på allvar kommer troligen den riktiga solenergi-revolutionen bli ett faktum. Att lagra energi är svårt och kostsamt, men olika forskningsprojekt börjar nu komma allt närmare en lösning som snart borde kunna göra privata hem helt självförsörjande med hjälp av solenergi, även då solen inte lyser. Regeringen har nyligen föreslagit en satsning på 25 miljoner kronor för möjligheter att lagra egenproducerad el, samt ytterligare 50 miljoner kronor per år 2017-2019.

Sök pengar för att installera solceller

Företag, organisationer och även privatpersoner kan söka pengar hos Länsstyrelsen för att installera solpaneler. Stödet finns för att bidra till omställningen av energisystemet och näringsutveckling på energiområdet där syftet är att öka intresset för solenergi.

Om du inte fått statligt stöd för installation av solceller finns möjlighet att använda ROT-avdraget för ändamålet. Både bidrag och ROT-avdrag går dock inte att kombinera. Mer om detta går att
läsa på Svensk Solenergi samt Skatteverket.

Om du producerar mer solenergi än du använder finns möjlighet att få skattereduktion om överskottselen matas in i till elnätet. Det är även möjligt att sälja överskott av elproduktionen till
elhandelsföretag du själv väljer. Mer information om överskott på egen elproduktion samt skattereduktion går att få av Skatteverket.

Solceller; så fungerar det

Solens värme eller ljus går inte att använda direkt för att ge energi att driva exempelvis en tv eller annan elektrisk apparat. Det är där solcellerna kommer in. När solen träffar cellen skapas en spänning som kan omvandlas till el som går att använda, precis som vilken annan el som vi använder i hemmet. Solcellen liknar på många sätt ett batteri och har en plus och minus-kontakt, men till skillnad från ett batteri används inga kemikalier.

Solceller ska inte förväxlas med solfångare som istället för att för elektrisk energi skapar värme genom vatten som värms upp.

Så stor yta av solceller krävs för att täcka hela världens elförbrukning

Man skulle kunna tänka sig att en hel kontinent av solpaneler skulle krävas för att ombesörja hela planeten för att ge energi så det räcker åt alla, men förvånande nog är det mycket mindre.
Enligt uträkningar skulle det räcka med att täcka en yta stor som Spanien för att ge energi till hela världen. En illustration av hur detta skulle kunna se ut har figurerat mycket i sociala medier och kan ses här.

Solen är en förutsättning för livet på jorden, det är dags att verkligen ta vara på den

Det är tack vare solen det finns liv på jorden, och för att vi ska fortsätta ha en planet att bo på behöver vi se till att verkligen ta vara på den. Om solen får oss att leva på denna jord vore det ironiskt om vi inte tog vara på dess fulla potential. Solen är grunden till livet på jorden, men lika mycket vår framtid.

En värmepump ger billig och miljövänlig energi, men den kräver el för att fungera. Värmepumpar kan dock kombineras med solceller och tillsammans på så vis vara en perfekt kombination som ger ett mycket miljövänligt alternativ till andra energikällor.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här