Bergs kyrka, i Småland, fortsätter att vara stängd på grund av mögel. I dagsläget finns inga planer på att sanera kyrkan och man fortsätter att diskutera vad som ska göras åt problemet.

Gudstjänster i sockenstugan

Bergs kyrka ligger norr om Växjö och tillhör Aneboda-Asa-Bergs församling. En församling som bildades genom hopslagning 2010, för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna. Man verkar dock inte ha råd att ta itu med mögelproblemen och Bergs kyrka har varit stängd sedan 2009. Då kyrkan är stängd används Bergs sockenstuga för gudstjänster.

Mögel i krypgrund

Anledningen till att kyrkan har varit stängd i fyra år, är för att man har funnit mögel i krypgrunden. Det förekommer även mögeldoft i kyrkan och kyrkan hålls stängd för att inte utsätta människor för hälsorisker. Kyrkan har tidigare haft problem med mögel.

Inga besked

Den 9:e september hölls ett möte i sockenstugan, om kyrkans framtid, men församlingsborna fick inga besked. Efter kyrkovalet, skall frågan diskuteras vidare. Församlingsborna har tidigare uppvisat ett starkt engagemang i frågan och lämnade bland annat över en protestlista med 700 namnunderskrifter till kyrkostyrelsen och har bildat en stödgrupp ”Öppen kyrka i Berg”.

Dyrt med mögelsanering

Mögelsanering är dyrt. Öja kyrka sanerades från mögel för 15 miljoner kronor. Hur mycket det skulle kosta att sanera Bergs kyrka från mögel vet man i dagsläget inte, trots att kyrkoledningen har försökt få svar på frågan. Något pastoralchefen i Växjö norra, Lars Gunnar Selinder, menar alltid är fallet med mögelsanering av krypgrund – man vet inte var kostnaden hamnar. Man har också valt att inte påbörja arbetet med båda kyrkorna samtidigt.

Bergs kyrka är också trots församlingens engagemang i att hålla kyrkan öppen, en församling med få gudstjänstbesökare. Gudstjänsterna har i genomsnitt runt 10 besökare och det är en anledning till att mögelsanering av Bergs kyrka inte prioriteras. Det finns helt enkelt inte obegränsat med pengar till att ta hand om Sveriges alla gamla kyrkor.

Tre alternativ

Idag finns tre olika alternativ som man tittar på:

  1. Stänga kyrkan för gott
  2. Mögelsanera och öppna kyrkan igen
  3. Halvöppen kyrka med titthål

Det tredje alternativet kan kräva en lite längre förklaring. Man skulle i så fall fortfarande ha kyrkorummet stängt, men fixa titthål in till kyrkorummet från vapenhuset. Sedan skulle församlingsborna alltså kunna stå och titta in i sin kyrka, utan att gå in och utsättas för hälsorisken med mögel. Ett förslag som inte uppskattas av församlingsborna.

Bergs kyrka

Bergs kyrka är byggd i nyklassicistisk stil och har använts sedan 1831, även om själva invigningen ägde rum 1835. Kyrkan ersatte en äldre stenkyrka från 1200-talet, och fick en ny position 2,5 kilometer från den äldre kyrkan. Sedan dess har kyrkan restaurerats ett antal gånger.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här