mögel påverkar hälsan

Problem med fukt och mögel är vanligt i svenska hus, skolor och på arbetsplatser. Mögel kan leda till en lång rad med hälsoproblem. Hur påverkas din hälsa av mögel?

Mögel ligger bakom många hälsoproblem

Fukt i hus med mögel till följd är en vanlig anledning till hälsoproblem. Ofta är problemen relativt diffusa och det är svårt att ställa en säker diagnos och säkerställa en koppling mellan besvären och en miljö man vistas i. En anledning till detta är att forskningen inom området inte har kommit så långt, och att symptomen man känner av även kan bero på annat. Samtidigt finns gott om undersökningar som påvisar ökade hälsoproblem hos personer som vistas i lokaler med fukt, mögel och dålig ventilation.

Följande symptom kan kopplas till mögel:

Problem med slemhinnor och luftvägar

 • irritation/torrhet i ögon, näsa och svalg
 • nästäppa eller snuva
 • heshet
 • hosta
 • upprepade infektioner i luftvägarna
 • uppkomst/försämring av allergier
 • uppkomst/försämring av astma

Hudproblem

 • rodnad/värmekänsla i ansiktet/halsen
 • torr och irriterad hud
 • klåda
 • hudutslag
 • nya eksem eller försämring av eksem
 • rosacea

Diverse allmänna symptom

 • trötthet
 • koncentrationssvårigheter
 • huvudvärk
 • luktöverkänslighet
 • allmän sjukdomskänsla

Det finns även forskningsrön som tyder på att mögel kan orsaka värre problem än de som nämnts ovan, exempelvis neurologiska skador, reproduktionsstörningar och cancer.

Barn känsligare än vuxna

barn

Barn reagerar vanligen starkare och tidigare på mögel än vuxna.

När det gäller mögelrelaterade hälsobesvär är barn känsligare än vuxna. Allergier bland barn blir allt vanligare och antas ha en koppling till de miljöer barnen vistas i. Barn har också svårare att förstå och förklara att något är fel, och det är därför vanligt att mögelproblem i förskolor upptäcks först när personalen börjar känna av symptom.

Mögel kan också göra dig frisk

Sen finns det även en positiv koppling mellan mögel och hälsa. Mögel används i antibiotika. Mögel och bakterier konkurrerar med varandra i naturen och producerar därför gift för att ta död på varandra. I antibiotika utnyttjar man möglets förmåga att ta död på bakterier.

Har jag problem med mögel?

Det kan vara svårt att veta, om man har problem med fukt och mögel hemma. Vi har satt ihop ett snabbt test, som hjälper dig att få en indikation på hur situationen ser ut i ditt hem.

Snabbt test – har jag problem med fukt och mögel

Jag misstänker hälsoproblem till följd av mögel

Har du långvariga problem med hälsan, är det alltid bra att söka hjälp hos sjukvården för symptomen. Om du misstänker mögel på arbetsplatsen eller i barnens skola, bör du även se till att rapportera detta till rätt instans, så att det finns möjlighet att undersöka miljön och vidta åtgärder.

Om du misstänker mögel i ditt eget hem, bör du snarast vidta åtgärder. Att åtgärda problem med mögel kan vara dyrt, men problemet löser sig inte av sig självt. Det blir bara ännu dyrare ju längre du väntar, samtidigt som hälsoproblemen blir allt värre. Tänk också på att problem med fukt och mögel kan uppstå snabbt, och att du bör kontrollera hemmet regelbundet.

Vill du veta mer – kolla vår kunskapsbank!
Produkter och lösningar – för dig med mögel

 

Läs mer om fukt, mögel och avfuktare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här