Invasionen av Ukraina gör många oroliga. Kommer den påverka Sveriges energiläge?

SLÄCK LJUSET, TA PÅ LÅNGKALSONGERNA OCH STÄNG AV ELEMENTEN!

Jo, det är lätt att få panik över de nu igen stigande elpriserna och om huruvida Sverige kommer att bli strömlöst framöver. Så förutom att oroa sig över det pågående kriget, behöver vi också rikta ett öga inrikes för att fråga oss själva hur situationen påverkar oss praktiskt. Men ta det lugnt, vi förklarar hur det ligger till.

Är Sverige beroende av energi från Ryssland?

Nej, vi är inte beroende av Ryssland. Cirka 8% av vår olja kommer från Ryssland, och en del av vår energi kommer indirekt därifrån. Men Sverige har gott om energi, både egenproducerad och den vi importerar från andra länder. Däremot är de allt högre energipriserna en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina som vi kommer känna av även framöver.

Prisökningen beror delvis på att Ryssland är en stor producent av olja inom Europa. När importen av rysk olja nu stoppas märker vi av det minskade utbudet genom allt högre priser inom hela Europa.

petrol pump filling fuel nozzle gas station fuel dispenser machine refuel fill up with petrol Polarpumpens Energiblogg
Är du bilägare har du förmodligen känt av  fossilbränslepriserna som bara ökat senaste tiden.

Vid energikrisläge har energimyndigheten i uppgift att leda ett eventuellt krisarbete. Än så länge finns det dock inga indikationer på att ett sådant läge skulle uppstå. Ryssland har fyra stora gasledningar ut i Europa, varav en är stoppad på grund av invasionen. Om Ryssland skulle stänga av fler av dessa gasledningar finns det fortfarande stor tillgång via flytande gas från främst USA, vilket Energimyndigheten menar gör att läget kan bedömas som stabilt även om vi skulle nå ett sådant läge.

Vad kan Sverige göra åt energipriserna och rädslan för energibrist?

När regeringen höll en presskonferens den 6 mars sa de att konkreta förändringar i den europeiska energiförsörjningen behövs. Bland annat för att minska beroendet av energi från Ryssland. Det kan man tolka som att en plan för alternativ energiförsörjning håller på att ta form. Än så länge finns ingenting konkret att presentera.

Den 16 mars presenterade regeringen också ett åtgärdspaket för att kompensera för de höga fossil- och elpriserna, som bland annat innehåller skattesänkningar och höjda bostadsbidrag, drivmedelskompensation och ett nytt reseavdragssystem. Eftersom ingenting än så länge tyder på att vi står inför energibrist i Sverige, finns ännu inga satta åtgärder för just detta.

Tillgång och efterfrågan på el i Sverige 2022

Det är marknaden som styr våra energikostnader. Just nu är marknaden, av förklarliga skäl, ostadig. Vi är också väderberoende. Huruvida vi lyckas producera den mängd energi vi behöver beror mycket på gynnsamt väder för våra vindkraftverk. Dessa faktorer är med och driver upp priserna. Produktionen av grön och hållbar el förväntas öka eftersom Sveriges arbete med vindkraftverk och solenergi fått fart.

Du kan läsa mer om alternativa vägar till energi här:

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här