Så gräver du ner din Gutepool
Så gräver du ner din Gutepool

MARKARBETE GUTEPOOL

Vi går igenom hur du går tillväga när du ska gräva ner din Gutepool. Följ stegen nedan för att planera ditt arbete i samarbete med din markentreprenör.

Mätning och märkning

När det kommer till att gräva för pool finns det två mått du måste förhålla dig till. Det första måttet är djupet och det andra är måttet för poolbotten, det vill säga måttet för poolens omfång.

Börja med att mäta ut och markera poolbotten. För att få plats med att koppla poolen behöver du mäta ut ett hål som är mellan 50 centimeter till 1 meter större än poolens storlek (vid eventuell trappa behöver ytterligare mark schaktas). Markera storleken på hålet med färgspray Hur djupt hålet blir bestäms utifrån hur stor del av poolen du vill ska vara över markytan. Anpassa måttet efter dina förhållanden.

Dräneringsledning

Ett mindre spår för en dräneringsledning behöver även grävas, detta placeras utanför poolväggarna i gropens ytterkant men ska fortfarande anläggas inom de extra 50 cm – 1 m.

Dräneringsledningen bör vara mellan 3-4″ och ha ett fall på ca 1 centimeter per meter. Ledningen bör täckas med geotextil för att hindra att sand sipprar in i ledningen. Ledningen fylls sedan med ett par decimeter krossad singel så att en rejäl dräneringsbädd skapas. Botten för dräneringsbädden eller brunnen ska vara djupare än poolbotten och avgrusas med singel. Sist monteras en länspump med nivåvippa.

Åtgärder vid lös jordmån och sprängning

Bor du på en plats med lös och fuktig lera som jordmån bör du gräva ett hål som är mellan 10-20 centimeter större för att göra plats för ett extra bärlager. Samma åtgärd bör tas om du sprängt för din pool. Vid sprängning uppkommer ofta sprickor i berggrunden och dessa måste injiceras med cement för att stabiliseras.

Åtgärder vid höga grundvattennivåer

Är grundvattennivån hög där du bor behöver du gräva en grop utanför poolen. Gropen använts under byggnadstiden till att pumpa bort vatten med en länspump. Efter bygget fungerar gropen sedan som dagvattenbrunn.

Bortforsling och täckning

Oftast står markentreprenören för bortforslingen av schaktmassor vilket sker med lastbil. Samma lastbilar kan som returlast ha med sig stenmjöl eller grus för senare täckning. När grävningen är klar täcks botten med bärlager, grus eller kross i varierande mängd beroende på ovannämnda förutsättningar i jordmån och grundvattennivå. Allra sist komprimeras bärlagret med vibrator eller padda.

Återfyllnad

Återfyllnaden av det utgrävda områden startas först när glasfiberpoolen är på plats och är rätt justerad. Efter att mått och diagonaler kontrollerats ska inlopp, skimmer samt lampor kopplas in.

Vidare fylls området runt poolen med massa, ofta stenmjöl eller liknande, för att få poolväggarna stabila mot vattentrycket. Här är det viktigt att packa massan och vattna ordentligt så att det blir hårt nog. Fyll upp tills massan når upp under trappa och eventuella sittbänkar. När det är tillräckligt packat fyller du med mer stenmjöl. När stenmjölet är på plats kan du börja fylla din nya pool med vatten.

Ovanstående rekommendationer bör kontrolleras tillsammans med din markentrepenör som bör ta alla avgörande beslut under markarbetet.

Lycka till!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här