krypgrund

Efter sommaren brukar vi råda husägare att ta en titt inuti krypgrunden. Det är under sommarhalvåret som de flesta fukt- och mögelskador i krypgrunden uppstår och krypgrunden har på grund av de många skadorna fått ett oförtjänt dåligt rykte. Vad är det för risker med krypgrunden egentligen och vad kan man själv göra för att undvika fuktrelaterade problem?

En smart grundläggning om man känner till riskerna

Krypgrunden har många fördelar. Framförallt ger grunden möjlighet att komma åt de flesta av husets tekniska lösningar och konstruktioner utan några större ingrepp. Krypgrunden fungerar som en installationskulvert där vatten, avlopp, värme och el kan dras fram och underhållas i takt med att behovet i huset förändras och lösningar blir föråldrade, det är praktiskt.

Som husägare finns det några risker med krypgrunden som man bör veta. Framförallt handlar det om fuktpåverkan och risken för mögelskador. Krypgrundens mur står mer eller mindre direkt mot marken och med huset placerat ovanpå muren är marken under huset ofta helt exponerad. Marken under huset är värmetrög jämfört med marken utanför grunden, det innebär att på våren och sommaren tar det lång tid för marken att värmas upp och på vintern håller marken värmen längre. Problemet med fukt i krypgrunden bildas främst under vår- och sommarmånaderna. Då är marken i grunden kallare än sin omgivning vilket gör att luft som ventileras in i grunden kyls ned och kondenserar. Ett annat problem med grundbotten är att marken ofta är blöt i sig själv. På grund av stigande markfukt behöver krypgrunden god ventilation.

Ventilationen är både nödvändig och en risk för krypgrunden

Ventilationen behövs för att få ut en del av fukten som bildas i krypgrunden. Fukten kommer att vandra ut ur grunden så länge det blåser ute eller om luften i grunden är varmare än utomhusluften. Varm luft kan bära mer fukt än kall och varm luft expanderar i förhållande till den kalla. Detta driver ut fukt ur krypgrunden när rätt förhållanden råder. När förhållandena är omvända (kallare luft i krypgrunden än ute) drivs fukt in genom ventilerna, vilket gör att den nödvändiga ventilationen samtidigt är en nackdel. När krypgrunden blir kallare än utomhustemperaturen vandrar fukten in under huset, där den kan kondensera till vatten. Ytterligare en fuktrisk är syllen. Syllen är en planka som ligger mellan grundmuren och huset. Funktionen handlar om att huset behöver placeras på något där det möter grundmuren. Syllen är den bit av huset som kommer närmast värmetröga material såsom marken och grundmuren vilket gör den mer utsatt för fukt och mögelangrepp än andra delar av huskonstruktionen.

Enkelt att minska riskerna för fukt och mögel

Att minska risker med krypgrunden är som tur relativt enkelt, även i äldre hus. För att undvika problem med stigande markfukt gäller det att täcka över marken med ett fukttätt material. Med fördel används en krypgrundsfolie som fästs upp en bit upp på grundmuren och placeras med överlapp. Foliens skarvar tejpas med en ångtät och åldersbeständig tejp. Denna åtgärd minskar risken med stigande fukt från marken avsevärt. Bildas det kondens från markfukten kommer större delen av denna att stanna under folien där den är ofarlig för krypgrunden. En marktäckning i folie kombineras i fördel med TrygghetsVaktens avfuktare för krypgrund. Värmen från avfuktaren reflekteras i folien vilket gör att produkterna kompletterar varandra för en fuktsäker krypgrund.
Överlag har krypgrunden den stora fördelen att den möjliggör att enkelt komma åt vatten och andra system i huset. Så länge problemet med fukt och kondens hanteras på ett bra sätt är krypgrunden överlag en riktigt bra grundläggning som förtjänar ett bättre rykte.

Allt om fukt i krypgrund

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här