fukt på vind

Under vinterhalvåret är risken för fuktproblem som störst på vinden. Därför bör du hålla lite extra koll på den under vintern. Risken för att få problem på vinden hänger ihop med utomhusklimatet. En vind som aldrig har haft höga fukthalter kan därför ganska plötsligt få problem.

Var kommer fukten från?

Det finns många källor till fukt på vinden:

Fukt från boytan

Fukt på vinden kommer främst ifrån boytan. Om det inte är tätt mellan boytan och vinden, kan varm och fuktig luft från boytan ta sig upp på vinden, där luften kyls ned och kondens bildas. Detta gäller särskilt om bostadens ventilation fungerar dåligt, eftersom ett övertryck i bostadsytan kan trycka upp luft på vinden.

Fukt genom ventilation

Under vintern råder vanligtvis mycket hög luftfuktighet i hela landet och ventilation på vinden kan därför också ge höga fukthalter. Samtidigt har klimatet blivit allt fuktigare och detta har lett till att fuktig luft i större utsträckning ventileras in på vinden även under andra årstider. Problem uppstår särskilt om huset står i skugga och taket därför inte värms upp, eftersom värmen skyddar mot fukten. Milda vintrar med något högre temperatur skapar extra gynnsamma förutsättningar för mögel och röta, som trivs i något högre temperaturer.

Fukt genom otätheter

Tak har en begränsad livslängd och behöver underhållas. Ett äldre tak kan läcka, så att vatten rinner in på vinden. Det kan också finnas otätheter runt skorsten och eventuella fönster. Dessutom kan snö och regn vid blåsigt väder ta sig in genom vindens ventilation.

Byggfukt

Ytterligare en källa till fukt på vinden är byggfukt, som blivit kvar i materialen på vinden sedan huset byggdes.

Nattutstrålningen förvärrar situationen

Under stjärnklara nätter uppstår något som kallas nattutstrålning. Värme strålar då ut från ytor som vetter mot himlen. Ytans temperatur blir då lägre än omgivningens. När taket kyls ned ytterligare höjs fukthalten och det kan bildas kondens på insidan av taket.

Förutsättningar för mögel och röta

Höga fuktnivåer innebär alltid en risk för mögel och röta. Mögel innebär en hälsorisk och röta skadar huskonstruktionen. Att fuktproblemet har uppstått genom övertryck i huset, innebär inte nödvändigtvis att luften inte kan gå andra vägen och ta med sig skadliga mögelgifter in i boytan. Ett hus med dålig ventilation kan ha varierande tryckförhållanden.

Att åtgärda mögel och röta kan bli kostsamt, men ju tidigare du agerar desto billigare blir det. Därför är det viktigt att kontrollera vinden med jämna mellanrum, så att problem upptäcks tidigt.

Hur vet jag om jag har fukt på vinden?

Kontrollera följande:

 • Vindsluckan är isolerad (lika tjockt som bjälklaget) och tät. Eventuella missfärgningar indikerar att så inte är fallet.
 • Eventuella fönster på vinden är täta och stängda.
 • Att du inte ser någon fukt på vindens ytor.
 • Att du inte upplever lukt av mögel.
 • Rör på vinden är täta och isolerade. Samt att rör inte slutar på vinden.
 • Att taket är tätt och isolerat. Eventuella missfärgningar och vatten indikerar att taket läcker.
 • Det är tätt runt skorstenen och att plåthuven utomhus är fast.
 • Yttertaket håller tätt. Leta efter trasiga tegelpannor eller sprickor.

Tyvärr syns inte höga fuktnivåer med blotta ögat. Det är först när problem har uppstått, som de är synliga. För att veta om din vind ligger i farozonen, är det bästa att beställa en fuktmätning, för att få bättre information om läget. – Se fuktmätning

Vad gör jag om jag har problem?

 • Mögel och röta måste saneras. – Se sanering av mögel och röta
 • En avfuktare hjälper dig att hålla nere fuktnivån, så att risken för mögel och röta elimineras. Kan användas efter sanering för att undvika att problem uppstår igen eller för att skydda en vind med hög risk. – Se avfuktare
 • Om fukten kommer via otätheter, bör dessa tätas. Taket kan behöva repareras eller bytas ut.
 • Ventilationen i boytan kan förbättras, så att den fuktiga luften inte längre trycks upp på vinden. Exempelvis mekanisk ventilation i våtrum kan hjälpa mycket.

Mer om fukt på vind

 

Läs mer om fukt, mögel och avfuktare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här