polarpumpen stödjer världsnaturfonden

Tillsammans skapar vi den värld vi vill ha. Genom att bli Fadder för WWF Världsnaturfonden kan du vara med och bidra till en grönare värld.

Polarpumpen stödjer Världsnaturfonden WWF

För oss på Polarpumpen löper hållbara lösningar som en röd tråd genom hela vårt sortiment. Produkterna vi erbjuder hjälper dig förbättra ditt hem samtidigt som du sparar energi och tar vara på jordens resurser. Genom att ständigt uppdatera vårt utbud med innovativa och hållbara lösningar gör vi det vi kan för att minska energiförbrukningen i hushåll runt om i vårt avlånga land. För att ta vårt arbete längre och ytterligare stödja arbetet för en hållbar framtid stödjer vi även Världsnaturfonden WWF genom att vara Vänföretag.

Som Vänföretag stödjer vi Världsnaturfonden WWFs viktiga miljö- och naturvårdsarbete, såväl här i Sverige som i andra delar av världen. Tack vare vårt stöd som Vänföretag kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete med WWF här.

Var med och driv arbetet för en hållbar framtid framåt

Nu vill vi att fler ska vara med och bidra till det viktiga arbete som WWF utför. Som världens ledande ideella naturvårdsorganisation som till största del finansieras genom gåvor från allmänheten är WWF beroende av vårt och ditt stöd. Du kan stödja WWF genom att bli Fadder. Som Fadder stöttar du WWFs arbete månadsvis via autogiro och din investering bidrar till ett fortsatt hållbarhetsarbete världen över.

Bli fadder här.

Vilka är WWF Världsnaturfonden?

Världsnaturfonden WWF är en ideell organisation som arbetar för att minska och hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljö. Målet är att bygga en framtid där det råder harmoni mellan människa och natur. I en sådan framtid behandlas såväl djurliv som jordens resurser med respekt, något som inte görs idag. Just nu bedriver WWF projekt i mer än 100 länder runt om i världen. Samtliga av dessa är kopplade till organisationens tre huvudmål, att:

  • bevara biologisk mångfald
  • verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
  • minska på föroreningar och ohållbar konsumtion

Bli Fadder idag och var med och förändra världen till den plats vi alla vill ha.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här