värmerekord och klimatförändringar

Det har aldrig tidigare varit så varmt i världen under april, som nu i år. För sjunde månaden i rad slås ett nytt globalt värmerekord och för tredje månaden i rad, slås det med större marginal än någonsin tidigare. Allt pekar på att 2016 kommer slå alla värmerekord.

Vad ligger bakom förändringen?

I första hand handlar det om klimatförändringar. Ytterligare en anledning är att El Niño-fenomenet för närvarande är starkt; i dessa perioder ökar jordens medeltemperatur. Men även tidigare har fenomenet varit aktivit i april, utan så här hög global medeltemperatur. El Niño-fenomenet påverkas dessutom av klimatförändringarna och har varit allt kraftigare på senare år.

Koldioxidhalt över 400 ppm

Bakom klimatförändringarna ligger en ökning av koldioxidhalten i atmosfären. Det globala månadsgenomsnittet passerade 400 ppm i mars 2015 och vi är på väg mot en verklighet där alla mätningar ligger på över 400 ppm. Varför är 400 ppm så viktigt? – 400 ppm anses vara halvvägs till en temperaturökning på 2 grader. Klimatmötet i Paris beslutade att den största värmeökning vi kan acceptera är värden på mellan 470-510 ppm, vilket motsvarar en temperaturökning på 1,5-2,0 grader.

Temperaturskillnaderna ger konsekvenser

Temperaturförändringarna ger en rad konskevenser såsom:

  • Försurning av hav, vilket exempelvis leder till att vissa arter dör. Särskilt kopplat till de viktiga korallreven.
  • Mer extremväder, vilket ger fler (och dyrare) naturkatastrofer.
  • Områden med permafrost tinar och metan frigörs, vilket ger ökade klimatförändringar.
  • Glaciärer och havsis smälter och mindre solljus reflekteras bort, vilket ger ökade klimatförändringar.
  • Havsytan stiger nu med ca 3,2 mm varje år.

Tänk på klimatet

isbjörn med ungar

Du kan bidra till minskade klimatförändringar. Läs exempelvis våra energispartips här på bloggen. Du kan också hjälpa oss att bidra till WWF:s viktiga arbete för isbjörnen, ett arbete som har stort fokus på just klimatförändringar.

Ge din gåva här

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här