Nyheter på solcellsmarknaden 2021

Det sker stora utvecklingar på solcellsmarknaden. Statistik över antalet installerade solceller i landet visar att det aldrig har varit hetare att ta steget mot förnybar el än nu.

Nu går hela Sverige på solel

Under 2020 installerades ungefär 22 000 nätanslutna solcellsanläggningar i landet vilket innebar att totalt 65 819 anläggningar hade installerats i Sverige. Totalt sett är det ungefär 1 % av landets elproduktion som nu kommer från solel, och utvecklingen framåt går snabbt. Det finns inte längre en enda kommun i hela Sverige som inte har minst en nätansluten solcellsanläggning och allra flest installationer görs av villaägare runt om i landet. Hela 19 000 av de 22 000 anläggningar som installerades var inom kategorin 0-20 kW vilket faller inom ramen för vad en vanlig solcellsinstallation för villa ligger på. Allra främst i utvecklingen ligger Göteborg, som år 2020 för tredje året i rad var den kommun som installerade flest nya anläggningar.

Källa Energimyndigheten

Nytt solcellsstöd och 260 miljoner till berörda villaägare driver på utvecklingen

För att uppmuntra fler till att [yadawiki link=”solcell” show=”installera solceller”] hemma ersatte regeringen under 2021 det tidigare begränsade solcellsstödet med ett nytt avdrag för grön teknik. Från 1 januari 2021 har du möjlighet till en reduktion på 15 % för såväl materialkostnader som kostnaden för installation. Det nya avdraget är mer förmånligt av flera anledningar. Dels slipper du ansöka om pengar i efterhand och får istället ett lägre pris direkt vid fakturering.

Övergången från det gamla stödet till dagens avdrag för grön teknik innebar att många hushåll och villaägare (9 000 för att vara exakt) hamnade i kläm med sina ansökningar. När vårbudgeten presenterades tidigare i år meddelade regeringen dock att en utökning av stödet sker till dessa hushåll, där 260 miljoner kronor kommer delas ut till berörda parter.

Nya satsningar på solel skapar bättre förutsättningar för elproduktion i norr

Installation av solpaneler i de nordligaste delarna av vårt land kan många gånger vara problematiskt. Under vintern när stora mängder snö faller riskerar solpanelerna att täckas vilket leder till sämre elproduktion och i vissa fall trasiga paneler. Med projektet SunCold ämnar Rise och Piteå Science Park ta fram bästa praxis för installationer av solel i dessa områden. Målet är att öka produktionen av solel i norr.

Precis som i resten av landet är intresset för solel stort i norra Sverige, men kunskapen om hur paneler bör installeras för bästa möjliga effekt är begränsad. Faktum är att såväl nordliga som sydliga breddgrader innebär svårigheter vid solcellsinstallationer. I norr medför det kalla klimatet en hög elproduktion tack vare effektivare solceller och snöreflektioner, samtidigt som risker för övertäckning är hög. I söder når solen inte lika högt, vilket leder till att den största produktionen sker under ett begränsat antal månader under sommarhalvåret. Genom att skapa en medvetenhet om de nordliga förhållandena och hur de påverkar elproduktionen med solpaneler kan projektet därmed bli en viktig aktör i utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige.

Här kan du läsa mer om projektet och ta del av riktlinjerna som tagits fram:

Installera solel i nordligt klimat

Om SunCold

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här