brist på kyltekniker uppenbar med ny statistik

Enligt lag måste många värmepumpar* installeras av en certifierad kyltekniker, med speciell kompetens att hantera köldmediet i värmepumpen. Den första officiella statistiken för yrket har precis dykt upp, och det blev direkt uppenbart hur stor bristen på kyltekniker verkligen är.

Egen SSY-kod uppmärksammar brist på kyltekniker

I yrkesstatistik har varje jobb en egen SSY-kod. Tidigare har kyltekniker samlats under samma SSY-kod som bland annat rörmokare och gasmäteuppsättare, vilket gjort det svårt att peka på bristen av just kyltekniker. Men 2014 fick kyl- och värmepumpstekniker en egen SSY-kod, och i december 2016 kom den första separata statistiken för kyltekniker. Statistik som tydligt visar att det råder stor brist på kyltekniker; precis som man länge har trott.

Akut behov av kyltekniker de närmaste åren

Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen (SKVP) menar att det är positivt att det nu går att visa på arbetsbristen inom yrket. Inom de närmaste åren behöver många fler anställas för att möta behovet av installationer, service och reparationer av värmepumpar. Såhär skriver SKVP:

Det akuta behovet av kyl- och värmepumptekniker ligger nationellt på cirka 700 stycken, och cirka 2500 nyrekryteringar under närmaste femårsperioden. Det motsvarar 42 procent av den nuvarande teknikerkåren. Det är ett otroligt stort rekryteringsbehov. Om företagen inte får tag i personal kommer utvecklingen både för företagens ekonomi och för samhället att stagnera.

Bristen på arbetskompetens ger långa väntetider

Under hösten och vintern är behovet av kyltekniker som allra störst, då det är under den perioden som de flesta vill ha sin värmepump installerad, servad eller reparerad. Idag råder stort tryck på de kyltekniker som är aktiva, och bristen på certifierade kyltekniker riskerar att resultera i långa väntetider för frusna kunder.

Har du ett intresse av värmepumpar, eller funderar på att byta inriktning i din karriär, är det alltså en utbildning som kyltekniker du ska satsa på!

Läs mer om statistik för olika bristyrken här.

*Enligt lag måste en värmepump där köldmediekretsen sluts på plats installeras av en certifierad kyltekniker. Detta gäller alla luft-luftvärmepumpar och många luft-vattenvärmepumpar.

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här