inomhusmiljö hemma

Vi spenderar en stor del av vår tid inomhus. Inomhusmiljön påverkar hur vi mår och att vistas i fuktskadade hus har en negativ inverkan på hälsan. Hälsoeffekterna av att vistas i mögelskadade hus kan många gånger vara värre än de flesta känner till.

Luftvägsproblem och astma är starkt kopplade till mögelgifter

Ett av flera hälsoproblem som kan kopplas till fukt och mögel i byggnader är luftvägsbesvär i form av torra slemhinnor och astma. Forskning visar att de flesta mögelarter som växer inomhus producerar mögelgifter, s.k. mykotoxiner. Dessa är oerhört giftiga och kan bland annat vara cancerframkallande, vävnadsförstörande och inflammationsinducerande. Barns hälsa påverkas värre än vuxnas. Dessutom spenderar många barn sin vardag i skolbyggnader som är långt ifrån optimala, något Patrik uttryckt sig om på DN.Åsikt.

Små mängder mögel räcker

Mögelgifter hör till de mest aggressiva och toxiska ämnen som finns i naturen. Analyser gjorda vid Lunds Universitet 2007 visade att de mögelsvampar som återfinns i inomhusmiljöer i samband med fuktskada inte bara kan producera mögelgifter, utan gör det regelmässigt. Dessa gifter har dessutom en förmåga att bli luftburna, vilket innebär att vi andas in dem. Mykotoxiner, som mögelgifter kallas, påverkar även vårt immunsystem i en riktning som innebär höjd risk för allergi och det räcker med ytterst små mängder för att framkalla dessa reaktioner. Personer med underliggande sjukdomar och nedsatt immunförsvar drabbas oftast värre än friska och barn är känsligare än vuxna. En utredning från Boverket visade att risken för att drabbas av luftrörsproblem och astma ökar med 30 – 50 % om man bor i hus med fukt- och mögelskador.

Acceptera aldrig mögel i huset

För att mögel skall kunna växa krävs fukt, värme och näring. Som husägare bör man därför aldrig acceptera kondensskador i huskonstruktionen och det bästa skyddet mot mögelgifter är att regelbundet se över de utrymmen där fukt och mögel oftast får fäste. Står huset på krypgrund, gå ner i den i slutet av varje sommar och se efter. Vinden bör du kontrollera på vintern. Använd dig av syn och lukt när du kontrollerar vind och krypgrund. Ett friskt hus är näst intill luktfritt, en regel är att luktar det skit så är det oftast skit. Utrusta gärna huset med ett passande avfuktningssystem. Att arbeta förebyggande är en enkel lösning på ett problem som annars växer sig större och dyrare med tiden.

Läs mer om fukt, mögel och avfuktare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här