God hälsa i hem fritt från mögel

Vi har skrivit mycket om vikten av ett hem fritt från fukt och mögel, men hur förhåller sig egentligen mögel och hälsa? Hur påverkar fukt och mögel hälsan?

Mögel orsakar hälsoproblem

Det är allmänt erkänt att mögel orsakar problem med hälsan. Mycket forskning bedrivs för att närmare förstå sambanden. Samtidigt är fukt och mögel mycket vanligt både i hem, skolor och arbetslokaler. Hela 14 % av de som svarade på Socialstyrelsens miljöhälsoenkät 2009 sa sig ha besvär att inomhusmiljön på arbetet, i skolan eller i hemmet. I en annan enkät från 2007 uppgav 18 % att de hade en synlig fuktskada/mögel eller lukt av mögel i hemmet.

Vanliga hälsoproblem av mögel

Mögel kan ligga bakom en rad vanliga problem med hälsan:

  • Problem med luftvägarna i olika former
  • Huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter
  • Olika hudbesvär, som eksem

Problem med luftvägarna är mycket vanligt i samband med fukt och mögel. Det kan exempelvis röra sig om att man ofta får snuva/hosta eller försämring av astma och allergier. Eventuellt kan det även leda till nya allergier och utveckling av astma. Barn anses mer utsatta än vuxna.

Andra orsaker till besvären

Ett problem med att koppla besvären till just fukt och mögel, är att en rad andra orsaker kan ge liknande symptom. Det rör sig exempelvis om:

  • Dålig ventilation (nära relaterat till problem med fukt och mögel)
  • Allergener från exempelvis pälsdjur
  • Partiklar från städning
  • Föroreningar utomhus
  • Partiklar från färg och byggnadsmaterial
  • Inomhustemperatur och drag

Lång tid att hitta orsak

Att det är svårt att koppla besvären till just fukt och mögel gör att det många gånger tar lång tid att hitta orsaken och vidta åtgärder. Om du upplever att du har några av de besvär som nämns ovan, rekommenderar vi därför att du utför en fuktmätning i ett tidigt skede. Om fukt/mögel ligger bakom besvären, kan du då hitta det tidigt och vidta åtgärder, och hälsan kan åter vika uppåt. Naturligtvis är det svårare om besvären kopplas till en lokal man själv inte äger, som arbetsplatsen, en hyreslägenhet eller skolan. Då gäller det att vända sig till rätt person och berätta om sina misstankar och se till att de vidtar åtgärder.

Vård av mögelrelaterade problem

Det kan ibland vara svårt att få rätt vård vid mögelrelaterade hälsoproblem. Symptomen kan bero på en rad olika orsaker och ofta saknas ett helhetsgrepp, då de olika besvären hör till olika specialister (exempelvis öron näsa hals, ögon, hud, astma och allergi, lungor m.fl.). Det är viktigt att du påtalar dina misstankar vid besök hos läkare och ju tydligare bevis du har för att mögel förekommer i en miljö där du visas, desto lättare är det naturligtvis att få gehör hos läkaren.

I behandlingen ingår att eliminera den skadliga miljöexponeringen. Detta görs givetvis inte av läkare, utan experter på fukt och mögel i hus. Självfallet kan man även behandla symptomen med vanliga läkemedel.

Läs mer om fukt, mögel och avfuktare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här