Användningen av el minskar i svenska småhus. Sedan 2001 har den energi som småhus köper för uppvärmning och varmvatten minskat med över en sjättedel.

svenska småhus
Minskad energiåtgång i svenska småhus på grund av värmepumpen.

Svenska småhus gör av med mindre el

Den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning och varmvatten under 2001 och 2012 ser ut så här:

År Genomsnittlig energianvändning
för uppvärmning och varmvatten
2001 25 500 kWh
2012 21 400 kWh

Detta innebär en minskning, från 2001 till 2012, på 16 % eller en sjättedel.

Likvärdiga år ger rättvisa jämförelser

Det var ungefär lika varmt år 2001 som år 2012. Därför är en jämförelse dem emellan lämplig. Det är just den aktuella temperaturen som är mest avgörande för hur mycket el som går åt i svenska hushåll.

Värmepumpen är anledningen bakom den minskade energianvändningen

När Energimyndigheten ska förklara varför energianvändningen har minskat väljer de att peka på värmepumpen:

– Den viktigaste förklaringen till att svenska småhusägare har köpt allt mindre energi mellan åren 2001 och 2012 är sannolikt den omfattande installationen av värmepumpar i Sverige. (Citat: Lars Nilsson/Energimyndigheten).

En anledning till att värmepumparna kan få så stor påverkan på energianvändningen, är att en mycket stor del av energiåtgången i ett normalhushåll går till just uppvärmning. Man brukar räkna med att ca 60 % av elen i ett hem går till uppvärmning.

Genom att minska på elen som går till uppvärmning kan man få en stor påverkan på hushållets utgifter och energiåtgång. En minskad energiåtgång är naturligtvis också positivt för miljön.

värmepump på småhus Nästan hälften av småhusen har en värmepump

Idag finns en värmepump av något slag i nästan hälften av alla småhus i Sverige. 950 000 småhus är det som har en värmepump.

Detta är en siffra som ökat lavinartat, då endast 244 000 småhus hade en värmepump år 2003. Det innebär en ökning med nästan 300 % på 9 år.

Till gruppen småhus räknas exempelvis radhus, kedjehus och andra mindre hus. I statistiken har man enbart tittat på hus med permanent boende.

År Antal värmepumpar i småhus
2003 244 000
2012 950 000

Av värmepumparna är luftvärmepumparna vanligast. Hela 553 000 luftvärmepumpar finns installerade i småhus i Sverige. Av de olika luftvärmepumparna är luft/luftvärmepumpen den vanligaste med 341 000 installerade i småhus runt om i Sverige.

Totalt antal värmepumpar Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar
950 000 553 000 341 000

En glädjande nyhet

Detta tycker vi är en riktigt glädjande nyhet. Det är bra att de svenska småhusens energianvändning minskar och roligt att det är just värmepumpen som ligger bakom. Mindre energianvändning är bra för miljön, men det är naturligtvis också bra att de svenska småhusägarna kan spara pengar.

– Läs nyheten från Energimyndigheten

2 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här