ljud från värmepump

Ett svenskt forskningsprojekt studerar nu hur man bättre kan mäta och redovisa ljud från värmepumpar. Förhoppningen är att det ska bli lättare för konsumenter att jämföra värmepumpar utifrån ljudnivå, och att tillverkarna ska kämpa mer för att få ner ljudvolymen.

Varför forskar man på detta?

På energimärkningsetiketten redovisas ljud, men detta uppmäts vid endast en viss driftssituation. Utifrån dessa knapphändiga uppgifter är det svårt för konsumenter att skaffa sig en uppfattning, om hur värmepumpen kommer att låta vid olika driftssituationer, särskilt som studier visar att bullernivån kan variera kraftigt beroende på förutsättningarna.

Vad hoppas man på för resultat?

Målet med projektet är ”att ta fram underlag och föreslå en förbättrad utvärderingsmetod och nyckeltal för att redovisa buller från värmepumpar”. Man hoppas att detta ska ge bättre vägledning för konsumenter och på sikt leda till en utveckling mot allt tystare värmepumpar. Kanske att man till och med kan nå fram till en märkning som liknar energimärkningen.

Har man kommit fram till något redan nu?

De fältmätningarna som man har gjort pekar på att det är ganska stor skillnad mellan hur människor upplever ljudet jämfört med den uppmätta ljudnivån. Idag används a-viktning som standard, men vissa av testerna gav stora skillnader mellan olika viktningar, och man har därför nu en hypotes om att den betydligt ovanligare c-viktningen skulle kunna vara mer lämpad för redovisning av ljud från värmepumpar.

Vad gör man i projektet?

I den första av tre faser samlar man in data (ljudmätning och ljudinspelning) vid olika driftssituationer för alla olika sorters värmepumpar: luft/luft, luft/vatten, frånluft och  vätska/vatten (ex. bergvärme). I den andra fasen undersöker man hur människor upplever ljudet från värmepumpen.  Slutligen ska man analysera resultaten och föreslå ”en förbättrad utvärderingsmetod och ett nyckeltal för värmepumpsbuller”.

Vi ser fram emot att ta del av resultaten, men det dröjer lite, eftersom forskningsprojektets tidplan sträcker sig ända till juni 2018.

Bland forskningsprojektets projektpartners återfinns bland annat NIBE och Bosch, vars värmepumpar du hittar i vårt sortiment och vår samarbetspartner Villaägarnas Riksförbund.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här