Vi förklarar varför mängden kondensvatten kan variera mellan olika värmepumpar.

Normalt med mycket vatten vid avfrostning

När värmepumpen arbetar för kyldrift så bildas kondensvatten på insidan och detta vatten rinner ut genom dräneringsslangen.

När värmepumpen däremot arbetar för värmedrift, så bildas kondensvatten i utedelen. När det är kallt börjar kondensvattnet att frysa och därför finns avfrostningsfunktionen.

Det kan komma riktigt mycket vatten från värmepumpen vid avfrostning. Så mycket som 20 liter på ett dygn är inte ovanligt. Det är helt normalt och positivt – det visar att avfrostningen fungerar.

TIPS! I vår butik hittar du Dräneringstråg som leder bort kondensvatten » 

Varför olika mängder vatten?

Olika märken och olika modeller avger olika mycket kondensvatten. Temperatur och väder påverkar situationen. Inställningarna på värmepumpen påverkar också.

Dessutom så är alla hus unika, så olika maskiner behöver ofta arbeta olika hårt. Om din granne har bättre isolering, mer stödvärme eller lägre inomhustemperatur, så tillåts eventuellt deras värmepump att arbeta lugnare.

Så fungerar värmepumpens avfrostning

Avfrostning sker till för att få bort is från lamellerna i värmepumpens innedel. Lamellerna, som annars är kalla, värms under avfrostningen upp genom att cirkulationen i innedelen stänger ned, och överskottsvärme tas ut till utedelen. I och med detta smälter isen i utedelen och vatten avges.

När processen är färdig, startar cirkulationen igen. En värmepump kan ha behovsstyrd eller tidsinställd avfrostning.

1 KOMMENTAR

  1. Kan hända att detta beror på placeringen av utedelen och innerdelen, samt stora
    temperaturskillnader mellan delarna. jag märkte själv när den fungerar på Econavi bildas mindre is på lamellerna.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här