vått gräs, under en mild vinter

Vintern har varit ovanligt mild, men samtidigt fuktig. Det milda vädret innebär en ökad risk för problem med fukt, mögel och röta på vinden.

Så ökar fuktrisk på vinden under milda vintrar

Den milda vintern har lett till att snötäckta tak lyser med sin frånvaro. Snötäcket på taket ger ett isolerande skydd åt vinden. Med snötäckta tak blir det något varmare på vinden och den relativa luftfuktigheten blir på så vis lite lägre. Samtidigt ger snötäcket skydd mot nattutstrålningen, som under stjärnklara vinternätter kan ge riktigt kalla tak, med kondens och rimfrost på insidan av taket som följd.

Men det är viktigt att vara medveten om att en kall och torr vinter inte ger ett säkert skydd mot fukt på vinden, eftersom fukten kan ha olika ursprung.

Mögel trivs inte vid kyla

Kyla skyddar också på sitt sätt mot mögel i och med att möglet inte trivs vid riktigt låga temperaturer. Men när temperaturen stiger och det blir milt i några dagar, kan mögelangrepp snabbt uppstå. Om det är fuktigt på vinden, är mögelangrepp aldrig långt borta.

Svårt att få rätt balans i ventilationen

Orsakerna bakom fuktskador på vinden är många, men det som främst hänger ihop med utomhusklimatet är vindens ventilation. Det är nämligen mycket svårt att hitta en bra balans i ventilationen. För mycket ventilation ger en lägre temperatur på vinden och därmed högre relativ luftfuktighet. Med mycket ventilation finns det dessutom en risk att det blåser in snö, som sedan smälter på vinden.

Om man istället har för lite ventilation, ventileras inte fuktig luft ut. Ytterligare ett problem är att den relativa luftfuktigheten utomhus under vintern ofta är mycket hög och att ventilation då inte förbättrar situationen på vinden.

Tryggt vindsklimat med avfuktare

För att hitta en bra balans i vindens ventilation, kan du installera TrygghetsVakten Vind, som mäter förutsättningarna och endast ventilerar vinden, då ventilationen ger en förbättring av klimatet på vinden. Om du vill känna dig extra trygg kan du installera TrygghetsVakten Vind Pro, som dessutom utnyttjar termisk avfuktning, om ventilation inte är tillräcklig. Termisk avfuktning innebär att TrygghetsVakten Vind vid behov värmer upp vinden med hjälp av en värmeslinga och på så vis sänker den relativa luftfuktigheten.

Jag vill veta mer om avfuktare

Hur vet jag om min vind ligger i farozonen?

Det är tyvärr mycket svårt att se om det finns en fuktrisk på vinden. En vind som ser tillsynes frisk ut, kan få mögelangrepp inom ett par veckor. Det går inte att se med blotta ögat om luftfuktigheten är hög, bara när den är så hög att kondens redan uppstått på vinden. Naturligtvis, kan man även se om ett mögelangrepp uppstått.

Det bästa är därför att göra en fuktmätning, för att på så vis få veta om vinden är utsatt. En längre mätning av luftfuktigheten och andra förutsättningar på vinden, som sedan utvärderas av en expert, är ett smart sätt att få koll på risken på vinden.

Jag vill veta mer om fuktmätning
Allt om fukt på vind

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här