vinterproblem för luftvärmepumpar
  1. Luft-luftvärmepumpen stannar med jämna mellanrum
  2. Luft-luftvärmepumpen har stannat helt
  3. Det känns som om luft-luftvärmepumpen blåser kallt
  4. Luft-luftvärmepumpen ger inte tillräckligt med värme
  5. Det rinner mycket vatten från luft-luftvärmepumpens utedel
  6. Det bildas mycket is under luft-luftvärmepumpens utedel
  7. Värmepumpens utedel har isat igen
  8. Luftvärmepumpen kan inte värma upp mitt kalla hus
  9. Om inget hjälper

1. Luft-luftvärmepumpen stannar med jämna mellanrum

Att en luft-luftvärmepump stannar med jämna mellanrum är helt normalt. Innedelen tar en paus medan utedelen avfrostas. Att din luftvärmepump pausar ibland innebär alltså bara att den fungerar precis som den ska.

2. Luft-luftvärmepumpen har stannat helt

Att en luft-luftvärmepump stannar helt och hållet kan bero på många anledningar. Exempelvis kan det vara för kallt utomhus för din modell, proppen kan ha gått eller så har någon av misstag ställt in en timer.

Ta hjälp av:
Felsökning luft-luftvärmepump

3. Det känns som om luft-luftvärmepumpen blåser kallt

Kontrollera så att luft-luftvärmepumpen verkligen är inställd på värmedrift. Vissa fjärrkontroller har en sol för värmedrift och en snöflinga för kyldrift, som är förvillande lika. Sen kan det också upplevas som om luft-luftvärmepumpen blåser kall luft, även om den är varm – följ länken nedan för att få veta varför.

Läs mer:
Varför känns det som om luft-värmepumpen blåser kallt?

4. Luft-luftvärmepumpen ger inte tillräckligt med värme

Den vanligaste anledningen är tyvärr att luft-luftvärmepumpen inte har tillräcklig kapacitet för att värma upp hela ditt hus. Ekvationen mellan husets förutsättningar plus aktuellt väder går helt enkelt inte ihop med den kapacitet din luftvärmepump har. Det är viktigt att din primära värmekälla kan stötta upp på ett bra sätt.

Sen kan det också bero på luft-luftvärmepumpens inställningar eller annat som går att förändra. Och i några enstaka fall är det också så att det är något fel på installationen eller luftvärmepumpen.

Fler tips och förklaringar hittar du via länkarna:
När luft-luftvärmepumpen ger ”för lite” värme
Luft-luftvärmepumpen värmer inte hela huset

5. Det rinner mycket vatten från luft-luftvärmepumpens utedel

Detta är också ett tecken på att luft-luftvärmepumpen fungerar precis som den ska. Det bildas kondens i utedelen vid värmedrift. Kondensen fryser till is och därför har luftvärmepumpen en inbyggd avfrostning. Det kan komma ganska mycket vatten och det är viktigt att detta kan rinna undan ordentligt. Tänk också på att nyare modeller ofta ger mer vatten än äldre, just för att de är mer effektiva. Mycket vatten är alltså vanligtvis ett gott tecken!

Läs mer:
Hur blir jag av med avfrostningsvattnet?
”Min värmepumps utedel avger mer vatten än mina grannars”

6. Det bildas mycket is under luft-luftvärmepumpens utedel

Det kommer vatten från en luft-luftvärmepumps utedel under värmedrift och är det kallt så fryser vattnet på. Det är helt naturligt. Om det byggs på med mycket is, kan det tillslut leda till att utedelen tar skada. Se därför till att få koll på avfrostningsvattnet.

Läs mer:
Hur blir jag av med avfrostningsvattnet?

7. Värmepumpens utedel har isat igen

Ibland händer det att en luftvärmepumps utedel isar igen. Då behöver den din hjälp.

Du hittar en guide på:
Skötsel av luft-luftvärmepump

8. Luftvärmepumpen kan inte värma upp mitt kalla hus

En luft-luftvärmepump kräver en viss grundvärme för att fungera. Om huset har stått ouppvärmt och inomhustemperaturen är för låg, kan du alltså inte använda luft-luftvärmepumpen för att värma upp huset. Luft-luftvärmepumpens lägsta möjliga temperaturinställning (eller underhållsvärme-läget) ger en indikation om vilken som är den lägsta temperatur luft-luftvärmepumpen kan klara av. Använd el-element, braskamin eller något annat för att få upp värmen tillräckligt, så kommer luft-luftvärmepumpen att kunna ta vid.

9. Om inget hjälper

Ta i första hand hjälp av vår felsökningsguide, där hittar du mer hjälp kring olika fel och lösningar. Om detta inte hjälper är du alltid välkommen att kontakta oss!

Ta hjälp av:
Felsökning luft-luftvärmepump

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här