Hem Värmepump

  Värmepump

  111
  0
  En värmepump är en del av hemmets värme- och kylsystem. Precis som en luftkonditionering kan den kyla ditt hem men den kan också ge värme. Under kallare månader drar en värmepump värme från kall utomhusluft och överför den inomhus och under varmare månader hämtar värme från inomhusluft.
  En värmepump är en del av hemmets värme- och kylsystem. Precis som en luftkonditionering kan den kyla ditt hem men den kan också ge värme. Under kallare månader drar en värmepump värme från kall utomhusluft och överför den inomhus och under varmare månader hämtar värme från inomhusluft.

  En värmepump överför termisk energi

  En värmepump kan med hjälp av köldmedium och kompressor hämta värme från en kallare energikälla. En värmepump används för att värma eller kyla ett utrymme eller hushållsvatten.

  Det sker genom att överföra termisk energi från ett svalare utrymme till ett varmare utrymme med hjälp av kylcykeln. Därigenom flytta värme i motsatt riktning mot värmeöverföringen utan tillförsel av extern energi.

  Värmepumar både kyler och värmer

  När den används för att kyla en byggnad fungerar en värmepump som en luftkonditionering genom att överföra värme från insidan av byggnaden till utomhus. När värmepumpen används för att värma en byggnad arbetar den omvänt: värme överförs till byggnaden utifrån. Vanliga typer av värmepump är:

  Prestanda för en värmepump beror på COP och SCOP

  Luft-luftvärmepump ger energieffektiv värme och kyla
  Luft-luftvärmepump ger energieffektiv värme och kyla

  Effektiviteten hos en värmepump uttrycks som en prestandakoefficient (COP), eller säsongsbunden prestandakoefficient (SCOP). COP kallas även värmefaktor. Ju högre siffra, desto effektivare är en värmepump och desto mindre energi förbrukar den. När de används för uppvärmning av rum är dessa enheter vanligtvis mycket mer energieffektiva än enkla elektriska motståndsvärmare.

  Värmepumpar har ett mindre koldioxidavtryck än värmesystem som förbränner fossila bränslen som naturgas.

  Olika typer av värmepump för hus och villor

  Livslängd för olika typer av värmepump - Bergvärmepump 15-20 år - Luftvärmepump 10-15 år - Luft-vattenvärmepump 20 år - Frånluftsvärmepump 15 år
  https://www.polarpumpen.se/rad-och-kontakt/radgivning-infor-kop/Livslängd för olika typer av värmepump
  Bergvärmepump 15-20 år
  Luftvärmepump 10-15 år
  Luft-vattenvärmepump 20 år
  Frånluftsvärmepump 15 år

  Ofta används en elpatron i kombination med värmepumpen för de dagar då pumpen inte räcker till för att få upp tillräcklig värme. Dessutom används alltid någon form av varmvattenberedare för tappvarmvatten.

  Frånluftsvärmepump

  Frånluftsvärmepump, den enklaste och billigaste sortens värmepump, vilken går ut på att återvinna den värme som går ut från huset via ventilationen och återför den till husets värmesystem.

  Luftvärmepump

  Luftvärmepumpen har, om den är rätt dimensionerad, i princip tillräcklig bra verkan för att kunna värma upp en villa på cirka 100–150 m². Detta förutsätter att huset har en öppen planlösning och att utetemperaturen inte faller under 20 minusgrader.

  Luft-vattenvärmepumpen

  Luft-vattenvärmepumpen överför värmen till det vattenburna värmesystemet i huset (det vill säga radiatorerna) men samma problem gällande utetemperaturer under 20 minusgrader. En negativ effekt är att utomhusdelen bullrar, vilket varierar olika mycket beroende på modeller och fabrikat.

  Bergvärmepump

  Bergvärmepump använder det cirka fyragradiga vatten som finns nere i berggrunden för värme. Värmefaktorn för en bergvärmepump är inte lika hög som i luftvärmepumpen när det är varmt utomhus men fungerar med samma värmefaktor och effekt året runt. För att kunna utnyttja bergvärmen borrar man ett eller flera 80–200 meter djupa hål ner i marken, beroende på hur nära berget man är och hur stor effekt värmepumpen har. Det räcker normalt med ett hål för en normal villa.

  Jordvärmepump

  Jordvärmepump nyttjar den värme som lagras i marken. För att kunna nyttja detta effektivast bör man kunna lägga ut den slang som ska fånga upp värmen över cirka 400–600 m² och på ett djup av 0,6–1,5 m. Vattenhaltiga jordar fungerar bäst för detta. Denna typ av värmepump lämpar sig bäst för hus med hög energiförbrukning.

  Sjövattenvärmepump

  Sjövattenvärmepump fungerar som en ytjordvärmepump men kräver att man har tillgång till en flod eller en sjö som inte fryser. Denna typ av värmepump lämpar sig bäst för hus med hög energianvändning.

  Läs mer om värmepumpar för värme och kyla i hus och villor

  Related Poster