Hem Termisk avfuktare

  Termisk avfuktare

  63
  0
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.

  Vad är termisk avfuktare?

  Termisk avfuktare använder värme för att avfukta ett utrymme. Exempel på termiska avfuktare är TrygghetsVakten Vind TVUc och TVUcX (termisk och hygrodynamisk avfuktning och TrygghetsVakten Krypgrund.

  Principen bygger på att varm luft bär mer fukt än kall luft, vilket betyder att när luften värms upp sjunker värdet på relativ luftfuktighet. Den termiska avfuktaren värmer luften tillräckligt mycket för att förhindra kondensation och håller samtidigt luftens relativa fuktighet på önskvärda nivåer under 75%.

  Den termiska avfuktaren fungerar genom att värmeslingor monteras längs insidan på krypgrundens väggar. Systemet kan genom avancerad styrning mäta den relativa luftfuktigheten över tid. När luftfuktigheten blir så hög att fukt- eller mögelskador kan uppstå tillförs tillräckligt mycket värme för att sänka den relativa luftfuktigheten. Varm luft expanderar och stiger vilket gör att fukten transporteras ut tillsammans med luften. Tekniken kan jämföras med hur en skorsten fungerar. När man eldar blir luften varm och expanderar. Luften trycks därför upp ur skorstenen och tar med sig röken ut.

  Den termiska avfuktaren skyddar mot fukt och mögel

  Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till skaderisken i en huskonstruktion eftersom hög relativ luftfuktighet skapar förutsättningar för mögel och fuktskador. Att avfukta med värme fungerar eftersom den totala mängden fukt i ett utrymme inte påverkas av temperaturen men den relativa luftfuktigheten förändras. Det krävs mindre energi för att transportera värme än att transportera luft. Det i kombination med ett system som endast slås på vid behov skapar en energisnål avfuktare. Då systemet saknar lösa delar är det helt ljudlöst och har en livslängd på ca 50 år.

  Termisk avfuktare är vanliga i nybyggen

  I flera nybyggnationer idag byggs den termiska avfuktningen in i husets krypgrund från början som ett skydd mot fuktskador. Krypgrunden är en smidig grundläggning men på grund av den höga risken för fuktskador i samband med sommarkondens har den ansetts vara en riskkonstruktion. Alternativet varmgrund har visat sig vara betydligt säkrare ur ett fuktperspektiv. Dock är varmgrunden dyrare att bygga. Att bygga om en kall krypgrund till varmgrund är nästan aldrig ekonomiskt hållbart. Då är en termisk avfuktare ett prisvärt och enkelt alternativ. Avfuktaren behöver tillgång till el för att fungera och ibland kan ström behöva dras till utrymmet som skall avfuktas innan den termiska avfuktaren kan installeras. För bästa resultat bör man anställa en installatör för montering.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt

  Avfuktare skyddar hemmet mot fukt, mögel och röta

  Related Poster